Menu

SOS Huisvesting

Modellen en tips voor de organisatie van tijdelijke huisvesting door het OCMW

door Geert De Bolle

Prijs
€ 42.00
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Elk OCMW krijgt te maken met mensen die in woonnood verkeren. Het is dan ook een noodzaak om zich zo te organiseren dat men een antwoord kan bieden op acute vragen naar onderdak. Een mogelijk antwoord is het zelf organiseren van tijdelijke opvang, in deze publicatie ‘doorgangswoning’ genoemd. Terwijl de bewoners in een doorgangswoning verblijven, begeleidt het OCMW hen bij het zoeken naar een betere huisvestingssituatie. SOS Huisvesting is gebaseerd op de ervaringen van talrijke OCMW’s. In het eerste deel van de publicatie bekijken de auteurs op welke wijze tijdelijke opvang van mensen met acute woonproblemen door het OCMW kan georganiseerd worden: drie concrete deelmodellen en de bijbehorende keuzes worden voorgesteld. Het tweede deel richt zich tot de begeleiders van de bewoners nadat het model van doorgangswoning gekozen is. De auteurs bespreken het proces van intake tot toewijzing van de woning, de begeleiding tijdens de bewoning en de nazorg. Goedlopende projecten, concrete tips, verhalen van woonbegeleiders, maatschappelijk werkers en ondersteunende diensten krijgen een plaats in dit boek.

Over de auteur(s)

GDB

Geert De Bolle

Geert De Bolle is maatschappelijk werker bij Team wonen (OCMW Kortrijk). Hij heeft maatschappelijk en sociaal cultureel werk gestudeerd aan de Sociale Hogeschool Heverlee. Daarnaast beschikt hij ook over een masterdiploma sociaal werk (UGent).

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Geert De Bolle
ISBN (print): 9782509003287
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Omgeving

Goed Wonen Inspiratieboek

Bestel uw printeditie

Omgeving

Handboek Lokaal woonbeleid

Xavier Buijs
Joris Deleenheer
Björn Mallants

Bestel uw printeditie

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Houvast voor de bestuurders van een sociaal verhuurkantoor

Bestel uw printeditie

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Trots op mijn roots

Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen

Bestel uw printeditie

Maatschappelijke integratie & werk, Sociaal beleid

08 Nov

Studiedag: Sociaal Schaduwwerk

Locatie: Universiteit Antwerpen Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen

Prijs: € 65

Schrijf u in