Menu

Samenwerken aan dienstverlening

Bart Noels

2015-10-15

Bestel

Gerichter en goedkoper maatwerk

Gemeenten staan dichtbij burgers en zijn daardoor in staat om gerichter beleid met meer maatwerk tegen lagere kosten te maken. Dat is ook de gedachte achter de decentralisaties in het sociaal domein in Nederland. Waar voorheen gemeenten vooral rijksbeleid uitvoerden, krijgen ze nu meer beleidsvrijheid. Dit is dan ook het uitgelezen moment om beleid en uitvoering veel beter op elkaar af te stemmen. Met de ervaringen van de uitvoering als uitgangspunt.

Een betere afstemming van beleid en uitvoering vraagt om een andere houding, waarin anticiperen, leren en bijstellen op basis van de praktijk cruciaal zijn. Het is daarmee als het ware een omgekeerde uitvoeringstoets. Door te denken en te werken volgens de omgekeerde uitvoeringstoets ontstaat een natuurlijk proces om voor te sorteren op onverwachte en ongewenste effecten van systematische ingrepen. We zijn gewend in onze politiek-bestuurlijk omgeving uit te gaan van de gewenste en verwachte effecten. En hebben er moeite mee om d

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant