Menu

De wijziging van een overheidsopdracht in uitvoering

Simon Verhoeven

2020-11-30

Bestel

Deel I. Een beknopte historiek van de -mogelijkheid tot wijziging van een overheidsopdracht in uitvoering

6. Een wijziging van een overheidsopdracht wordt onder de huidige regelgeving gedefinieerd als “elkeaanpassing, in de loop van de uitvoering, van de contractuelevoorwaarden van de opdracht, prijsof van de raamovereenkomst.[9] Een wijziging kan dus betrekking hebben op allerlei zaken, zoals de prijs, de uitvoeringstermijn, de te gebruiken materialen, technische specificaties die moeten worden gerespecteerd, enz.[10]

9. Art. 2, 24° AUR.
10. W. ABBELOOS, Kroniek Overheidsopdrachten. Deel II. De uitvoering van een overheidsopdracht, Brussel, EBP Publishers, 2019, 247. De verlenging van de looptijd van een overheidsopdracht kan desgevallend een wijziging uitmaken. Zie B. TOLLET en I. COOREMAN, “De duur van e

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen | Print + digitaal met abonnement

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachten en verzoeken door de opdrachtnemer

Steven Van Garsse
Simon Verhoeven
Ellen Wouters

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Ombudsdiensten

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

De concessiewet. Wet 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Selectie- en gunningscriteria

Alexander Verschave

Bestel

Bestuur & organisatie

Handleiding voor de motivering van (omgevings)vergunningen

Reiner Tijs

Bestel