Menu

Thematisch cahier De wijziging van een overheidsopdracht in uitvoering

Simon Verhoeven

2020-11-30

Bestel

Deel I. Een beknopte historiek van de -mogelijkheid tot wijziging van een overheidsopdracht in uitvoering

6. Een wijziging van een overheidsopdracht wordt onder de huidige regelgeving gedefinieerd als “elkeaanpassing, in de loop van de uitvoering, van de contractuelevoorwaarden van de opdracht, prijsof van de raamovereenkomst.[9] Een wijziging kan dus betrekking hebben op allerlei zaken, zoals de prijs, de uitvoeringstermijn, de te gebruiken materialen, technische specificaties die moeten worden gerespecteerd, enz.[10]

9. Art. 2, 24° AUR.
10. W. ABBELOOS, Kroniek Overheidsopdrachten. Deel II. De uitvoering van een overheidsopdracht, Brussel, EBP Publishers, 2019, 247. De verlenging van de looptijd van een overheidsopdracht kan desgevallend een wijziging uitmaken. Zie B. TOLLET en I. COOREMAN, “De duur van e

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Bestuur & organisatie

De concessiewet. Wet 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Beleids- en beheerscyclus: situering en regelgeving

Jan Leroy

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Cultuur & vrije tijd

Handboek vzw's

SCWITCH

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex overheidsopdrachten | Editie 2021

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding: kosten, opbrengsten, rechten en verplichtingen

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal financieel management

Jan Leroy

Bestel