Menu

Verdichting van dichtbij bekeken

Xavier Buijs

Bestel uw printeditie

VERDICHTEN IN DE PRAKTIJK: RUIMTELIJK BELEIDSPLAN GEEL

De te verwachten bevolkingsgroei wordt zoveel mogelijk opgevangen binnen het stedelijk gebied. Het beleidsplan ruimte voorziet in de eerste plaats in een valorisatie van het bestaand patrimonium. Door in te zetten op vernieuwing van oudere woningen en leegstaande gebouwen via renovaties en herontwikkelingen, wordt een grondige opwaardering van de huidige woonkwaliteit beoogd. Ook verdichting van het bestaand woonpatrimonium is mogelijk, bijvoorbeeld in het kader van kangoeroewoningen of het omvormen van eengezinswoningen naar meergezinswoningen, op plaatsen waar een hogere dichtheid gewenst is (nabij voorzieningen, openbaar vervoer en veilige fietsverbindingen).
In tweede instantie kijkt men naar verdichting via inbreiding, op goed gelegen plaatsen. Hiervoor is een nota voor projectontwikkelaars/initiatiefnemers opgemaakt, die aangeeft hoe de stad denkt over kernversterking, zuinig ruimtegebruik en andere vormen van verkavelen, bij nieuwe woonprojecten.
Een derde stap i

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel uw printeditie

Ook interessant

Omgeving

Het decreet grond- en pandenbeleid: Vergunningsaanvragen en maatregelen betaalbaar wonen

Floris Sebreghts
Olivier Verhulst

Bestel uw printeditie

Omgeving

Private Handhaving

Jo Van Lommel

Bestel uw printeditie

Omgeving

Ruimtelijke ordening in Vlaanderen

Tijs Reiner

Bestel uw printeditie

Omgeving

Lokaal waterbeleid

Christophe Claeys

Bestel uw printeditie

Omgeving

Afvalbeheer voor milieuprofessionals - ed.3

Anthony De Proft

Bestel uw printeditie