Menu

ZEVENMIJLSLAARZEN VOOR DE OVERHEIDSMANAGER

Roel Verhaert

Bestel uw printeditie

De burger en zijn recht op een behoorlijk bestuur

De burger heeft recht op een overheid die behoorlijk bestuurt. Dit begrip ‘behoorlijk’ evolueert permanent ten gunste van de burger, onder invloed van de rechtspraak en de rechtsleer. Deze regels liggen niet vast in wetteksten, het zijn belangrijke principes om als overheid deugdelijk te beslissen:
Het gelijkheidsbeginsel stelt dat we als overheid ieder die zich in een gelijke situatie bevindt, gelijk moeten behandelen. Dit betekent niet dat we iedereen altijd op dezelfde of gelijke manier moeten behandelen.
Het zorgvuldigheidsbeginsel impliceert dat we elke beslissing zorgvuldig moeten nemen door een degelijke feitenvinding en het afwegen van belangen.
De motiveringsplicht houdt in dat elke beslissing of rechtshandeling van de overheid moet gemotiveerd worden met degelijke motieven of argumenten.
Het redelijkheidsbeginsel stelt dat de overheid in alle redelijkheid tot een besl

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel uw printeditie

Ook interessant

Personeel

You are management

Roel Verhaert
Goele Haest

Bestel uw printeditie

Personeel

Toolkit Doeltreffend leidinggeven

Vonk

Bestel uw printeditie

Personeel

Jij bent het management, leiding geven op het terrein

Sven Cauwelier
Roel Verhaert

Bestel uw printeditie

Personeel

Jij bent het management, het middenkader als stuwende kracht

Roeland Gielen
Roel Verhaert

Bestel uw printeditie

Personeel

Veerkrachtig sturen, productief samenwerken

Chris Aertsen
Leen Van Lindt
Annick Vanhove
Theo Wijnen

Bestel uw printeditie