Menu

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifiek werkboek DVC

(Pakket van 5 exemplaren)

door Ruud Bourmanne

Prijs
58,-
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Het VVSG-Traject naar Uitmuntendheid heeft als doel lokale besturen mee te nemen in een langetermijnvisie op kwaliteitsmanagement, organisatiebeheersing en -ontwikkeling. Als besturen de stap naar uitmuntendheid willen zetten op lange(re) termijn, moeten ze eerst investeren in het volledig ontwikkelen en implementeren van de PDCA-verbetercyclus (Plan-Do-Check-Act) op alle niveaus, op alle vlakken en binnen alle domeinen van hun werking en dienstverlening. Het is pas als deze PDCA-verbetercyclus volledig rond gemaakt is en draait dat organisaties consequent betere prestaties kunnen nastreven. Om besturen hierbij concreet te helpen, zijn we vanuit de VVSG gestart met de publicatiereeks ‘Verbeteren door zelfevaluatie’, bestaande uit: - een generieke leidraad (= houvast) voor (kwaliteits)management en een bijbehorend zelfevaluatiemodel; - specifieke vertalingen van deze generieke leidraad voor (kwaliteits)management en het bijbehorende zelfevaluatiemodel naar de taal, het vakjargon en de (werk)praktijk van de verschillende onderliggende domeinen, niveaus en facetten van een lokaal bestuur. Zodat: - iedereen vanuit zijn/haar eigen praktijk, taal en vakjargon kan nagaan hoe ver hij/zij staat op het vlak van het realiseren van de PDCA-verbetercyclus op zijn/haar niveau en binnen zijn/haar domein > ZELFEVALUATIE (ANALYSE) OP MAAT - iedereen vanuit zijn/haar eigen praktijk, taal en vakjargon gericht kan toewerken naar het stapsgewijs realiseren van de PDCA-verbetercyclus op zijn/haar niveau en binnen zijn/haar domein > LEIDRAAD OP MAAT Momenteel bestaat de publicatiereeks ‘Verbeteren door zelfevaluatie’ uit: 1. Handleiding ‘Verbeteren door zelfevaluatie’ (= basiswerk en generieke leidraad) 2. Algemeen werkboek ‘Verbeteren door zelfevaluatie’ (= generiek zelfevaluatiemodel) 3. Specifieke werkboeken ‘Verbeteren door zelfevaluatie’ op maat en in de taal van: - woonzorgcentra; - diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg; - dagverzorgingscentra; - groepen van assistentiewoningen (serviceflats); - (lokale) dienstencentra; - steden en gemeenten; - OCMW’s; - HRM; - financieel management; - sociale diensten; - ICT en e-government; - managementteams; - facility management; - interne communicatie; - externe communicatie. 4. Specifieke leidraden ‘Verbeteren door zelfevaluatie’ voor: - risicomanagement; - monitoring; - verbetermanagement; - het werken met doelstellingen; - het werken met projecten; - het werken met processen. Overal en op alle vlakken meer systematiek inbouwen en daardoor een intern zichzelf versterkende dynamiek van beheersing, ontwikkeling en verbetering op gang brengen in alle lagen van een organisatie, dat moet de opzet zijn om finaal te kunnen streven naar uitmuntendheid op lange(re) termijn.

Over de auteur(s)

RB

Ruud Bourmanne

Ruud Bourmanne is stafmedewerker organisatie-ontwikkeling bij de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG).

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Ruud Bourmanne
ISBN (print): 9782509009111
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifieke leidraad voor monitoring

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Werkboek voor managementteams

Ruud Bourmanne
Theo Wijnen

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifieke leidraad voor het werken met processen

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifieke leidraad voor het werken met doelstellingen

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifieke leidraad voor risicomanagement

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifieke leidraad voor het werken met projecten

Ruud Bourmanne

Bestel