Menu

Algemene Boekhouding: Algemene Inleiding

Christophe Vanhee

2021-04-05

Bestel

Uitgangspunten, krachtlijnen Uitgangspunten, krachtlijnen en toepassingsgebied

De totstandkoming van de uitvoeringsbesluiten werd voorafgegaan door een uitgebreide analyse van:

1. de bepalingen uit de toen van toepassing zijnde organieke decreten (Gemeentedecreet van 15 juli 2005, OCMW-decreet van 19 december 2008 en Provinciedecreet van 9 december 2005) waarin reeds een aantal fundamentele keuzes werden gemaakt (bijvoorbeeld het toepassen van de techniek van het dubbel boekhouden);

2. de internationale rapporteringverplichtingen van de Belgische overheid als geheel, zodat de lokale en provinciale besturen vanuit hun registratiesystemen de nodige rapporten hiervoor kunnen afleveren;

3. de bepalingen uit het Vlaamse Regeerakkoord 2009-2014 in verband met de beleidsrapporten van de lokale en provinciale besturen (onder andere de bepalingen in verband met de transparante verantwoording over wat er met het belastinggeld gebeurt en over de planlastverlichting);

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Bestuur & organisatie

De beleids- en beheerscyclus: de regelgeving - versie AGB's en Welzijnsvoorzieningen

Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Bestel

Bestuur & organisatie

De beleids- en beheerscyclus: de regelgeving - versie gemeenten en OCMW's

Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Bestel

Bestuur & organisatie

Strategisch management in de BBC

Roeland Gielen
Roel Verhaert

Bestel

Bestuur & organisatie

Beleidsplanning, -monitoring en -evaluatie

Joos Gysen
Bart Kaesemans

Bestel

Bestuur & organisatie

De Beleids- en beheerscyclus in 60 vragen en antwoorden - derde editie

Ben Gilot

Bestel

Bestuur & organisatie, Cultuur & vrije tijd

Strak plan! Een jonge stempel op het meerjarenplan en de BBC | pakket van 10

Bestel