Menu

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Ombudsdiensten

Frankie Schram

2021-11-22

Bestel

Inhoudsopgave

De Federale Ombudscommissie voor de rechten van de patiënt

De Federale Ombudsdienst ‘Rechten van de patiënt’[971] is opgericht bij de Federale Commissie ‘Rechten van de patiënt’.[972]

971. https://www.health.belgium.be/nl/de-federale-ombudsdienst-rechten-van-de-patient
972. Artikel 16, § 3 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.

De Federale Commissie ‘Rechten van de patiënt’ is opgericht bij het toenmalige Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.[973] Op vandaag behoort ze tot de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De Commissie heeft als taken:

973. Artikel 16, § 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Klachten en verzoeken door de opdrachtnemer

Steven Van Garsse
Simon Verhoeven
Ellen Wouters

Bestel

Bestuur & organisatie

De concessiewet. Wet 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Selectie- en gunningscriteria

Alexander Verschave

Bestel

Bestuur & organisatie

Handleiding voor de motivering van (omgevings)vergunningen

Reiner Tijs

Bestel

Bestuur & organisatie

De wijziging van een overheidsopdracht in uitvoering

Simon Verhoeven

Bestel

Bestuur & organisatie

Het dagboek der werken

Ellen Wouters

Bestel