Menu

Leerplan Frans

Bestel

DOMEIN MONDELINGE INTERACTIE

Kenmerken (het cursief gedrukte staat voor kenmerken die typisch zijn voor het domein) Onderwerp - concreet - eigen leefwereld en dagelijks leven Taalgebruikssituatie - concrete en voor de leerlingen vertrouwde, relevante taalgebruiksituaties - met en zonder visuele ondersteuning Structuur, samenhang en lengte - korte enkelvoudige zinnen en eenvoudig samengestelde zinnen met de meest frequente verbindingswoorden - elementaire tekststructuur - zeer korte teksten Uitspraak, articulatie, intonatie - met een aanzet tot heldere uitspraak - zorgvuldige articulatie - natuurlijke intonatie - standaardtaal Tempo en vlotheid - met eventuele herhalingen en langere onderbrekingen - langzaam tempo Woordenschat en taalvariëteit - zeer frequente woorden uit de woordvelden - vaste frasen▪ en standaarduitdrukkingen - standaardtaal - informeel en formeel

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Onderwijs

Leerplan wereldoriëntatie domein techniek

Bestel

Onderwijs

Leerplan wereldoriëntatie domein natuur

Bestel

Onderwijs

Leerplan LO GO!

Bestel

Onderwijs

Leerplan Muzische vorming GO!

Bestel

Lager onderwijs, Secundair onderwijs

29 May

Seminarie: Gewenst gedrag en sanctiebeleid op school: een 4-lademodel

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel (op 5 min. wandelen van Brussel-Centraal).

Prijs: € 99

Schrijf u in