Menu

Leerplan Frans

2008-09-30

Bestel

DOMEIN MONDELINGE INTERACTIE

Kenmerken (het cursief gedrukte staat voor kenmerken die typisch zijn voor het domein) Onderwerp - concreet - eigen leefwereld en dagelijks leven Taalgebruikssituatie - concrete en voor de leerlingen vertrouwde, relevante taalgebruiksituaties - met en zonder visuele ondersteuning Structuur, samenhang en lengte - korte enkelvoudige zinnen en eenvoudig samengestelde zinnen met de meest frequente verbindingswoorden - elementaire tekststructuur - zeer korte teksten Uitspraak, articulatie, intonatie - met een aanzet tot heldere uitspraak - zorgvuldige articulatie - natuurlijke intonatie - standaardtaal Tempo en vlotheid - met eventuele herhalingen en langere onderbrekingen - langzaam tempo Woordenschat en taalvariëteit - zeer frequente woorden uit de woordvelden - vaste frasen▪ en standaarduitdrukkingen - standaardtaal - informeel en formeel

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Onderwijs

Leerplan Nederlands GO!

Bestel

Onderwijs

Didactische suggesties bij het leerplan Frans

Bestel

Onderwijs

Leerplan Nederlandse taal taalbeschouwing, strategieën en (inter-)culturele gerichtheid

Bestel

Onderwijs

Leerplan wereldoriëntatie domein techniek

Bestel

Onderwijs

Leerplan wereldoriëntatie domein natuur

Bestel

Onderwijs

Didactische suggesties bij het leerplan Nederlandse taal

Bestel