Menu

Klachten en verzoeken door de opdrachtnemer

Steven Van Garsse , Simon Verhoeven , Ellen Wouters

2022-02-01

Bestel

Deel IV. Feiten te wijten aan de aanbesteder (artikel 38/11 AUR)

67. Artikel 38/11 AUR heeft betrekking op klachten en verzoeken wegens feiten te wijten aan de aanbesteder of opdrachtnemer. Deze bepaling luidt als volgt:

“De opdrachtdocumenten voorzien in een herzieningsclausule, zoals bepaald in artikel 38, waarin de modaliteiten voor de herziening van de voorwaarden van de opdracht worden bepaald wanneer de aanbesteder of de opdrachtnemer ten gevolge van nalatigheden, vertragingen of welke feiten ook die ten laste van de andere partij kunnen worden gelegd, een vertraging of een nadeel heeft geleden.

De in het eerste lid bedoelde herziening kan bestaan uit één of meerdere van volgende maatregelen:

de aanpassing van de contractuele bepalingen, inclusief de verlenging of de inkorting van de uitvoeringstermijnen;

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Klacht en klager

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Uitbouw en invalshoeken

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen | Print + digitaal met abonnement

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Ombudsdiensten

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

De concessiewet. Wet 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Selectie- en gunningscriteria

Alexander Verschave

Bestel