Menu

Veiligheidsscreenings

Wauter Van Laethem

2022-05-27

Bestel

Inhoudsopgave

I.6. Openbaarheid van bestuur en dataprotectie

250. Kan een persoon op basis van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur inzage krijgen in het onderzoeksdossier of -verslag opgesteld door de VSSE en de ADIV? Ook op het niveau van de veiligheidsoverheid én van de veiligheidsofficier stelt zich dezelfde vraag. En het antwoord is duidelijk: al die personen en instanties vallen onder de toepassing van die wet. Ze zullen dus in concreto moeten motiveren waarom bijvoorbeeld de nationale veiligheid of de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van derden zich verzet tegen een inzage. Hierbij moet wel een belangrijke kanttekening worden gemaakt. De Raad van State heeft recent de openbaarheidswet volledig buiten toepassing verklaard voor stukken die geclassificeerd zijn. Sterker nog: de openbaarheid is uitgesloten voor alle documenten uit een dossier van zodra één stuk uit dat dossier geclassificeerd is.[209]

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Politie & veiligheid

Het politiestatuut | 4de editie

Leslie Bryssinck
Stéphanie Hayen
Sandra Tuypens
Judith Colle

Bestel

Onderwijs, Personeel, Politie & veiligheid

Een job bij de politie | 7de editie (het oude: ik word politie-inspecteur)

Bart De Cocker
Fanny De Maeght
Kevin De Vlieger
Nathalie Adam

Bestel

Politie & veiligheid

Financieel rechercheren | 2de editie

Bart De Bie
Theo Byl
Bart Verstraeten
Koen Nevens
Filip Van Volsem

Bestel

Politie & veiligheid

Wapenwet | 3de editie

Edwin De Baene

Bestel

Politie & veiligheid

Gekruiste perspectieven op partnergeweld

Bestel

Politie & veiligheid

Repertorium lokale politie 2023 - Répertoire police locale 2023

Bestel