Menu

De rol van externen bij kwaliteitszorg

Geertrui De Ruytter , Jan Vanhoof

2017-06-19

Bestel

Is collegiale visitatie een OK-hefboom?

Scholen en centra staan voor grote uitdagingen. Niets nieuws onder de zon of misschien toch wel. Eén van die uitdagingen zijn de doorlichtingen nieuwe stijl1: externe controle die vertrekt vanuit de interne kwaliteitszorg van de scholen en centra. Deze inspectie 2.0 is geen pleidooi om allerlei nieuwe instrumenten en tools te gaan ontwikkelen, maar om in de huidige werking meer systematiek te brengen, en het bestaande kwaliteitszorg-en kwaliteitsbewakingssysteem nog krachtiger te maken. Of ook: om vanuit de school of het centrum gelijkgericht over deze kwaliteitsbewaking te kunnen communiceren naar de verschillende belanghebbenden: directie, coördinatoren, leraren en niet in het minst de leerlingen of cursisten. Collegiale visitatie is een methodiek waarbij externe en interne kwaliteitszorg elkaar de hand reiken. In dit artikel gaan we na of collegiale visitaties een OK-manier zijn om van de uitdagingen voor de toekomst een sterk verhaal te ma

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Onderwijs

Omgaan met schulden op school | pakket van 5

vzw SOS Schulden op School

Bestel

Onderwijs

Buiten de school(m)uren

Marianne Coopman
Marc Van den Brande

Bestel

Onderwijs

Naar een veilige school

Bestel

Onderwijs

Startende leerkrachten

John Maes
Ann Martin

Bestel

Onderwijs

Leerlingen vandaag

Luc De Man
Willy Steensels

Bestel

Onderwijs

Jonge mantelzorgers op school

Samana
Julie Vanderlinden
Kathleen Van Walle

Bestel