Menu

De rol van externen bij kwaliteitszorg

Geertrui De Ruytter , Jan Vanhoof

2017-06-19

Bestel

Via gestandaardiseerde toetsen naar leerwinst en toegevoegde waarde: afbakening van kernbegrippen

Een leer(winst)monitoringssysteem bestaat per definitie uit één of meerdere gestandaardiseerde toetsen. Typerend is dat de inhoud van de toets over leerlingen en scholen heen dezelfde is en dat de toets in identieke condities door alle deelnemende leerlingen wordt afgelegd. Het begrip kan verder echter zeer verscheidene invullingen krijgen. Daarbij denken we aan het al dan niet verplichten van afname, het doel van de toets, de consequenties, de frequentie van afname, de getoetste leerdomeinen, de leeftijd van leerlingen en de toetsvorm.

Met leerwinst wordt de voortgang van leerlingen in een bepaalde vaardigheid bedoeld. Leerwinst is dus een maat voor de groei van individuele leerlingen, in het algemeen of binnen een specifiek leerdomein. In zijn meest eenvoudige vorm bestaat leerwinst dan uit het verschil in prestatie van een leerling op twee toetsen die met een tussenperiode zijn afgenomen, bijvoorbeeld een schooljaar later. Leerwinst kan echter ook gezien worden al

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Onderwijs

Leerlingen vandaag

Luc De Man
Willy Steensels

Bestel

Onderwijs

Jonge mantelzorgers op school

Samana
Julie Vanderlinden
Kathleen Van Walle

Bestel

Onderwijs

Hoe subsidieer ik mijn schoolgebouw?

Bestel

Onderwijs

Armoede op school

Frie Van Camp
John Maes

Bestel

Onderwijs

Gewenst gedrag en sanctiebeleid op school (tweede herwerkte editie)

Monique D'aes

Bestel

Onderwijs

Over schoolboeken en leermiddelen

Luc De Man
Marc Van den Brande
Karl Catteeuw
Jan Van Damme
Kris De Ruysscher
Leo Neels
Tim Surma
Laurie Delnoij
Goedele Vandommele
Jozefien Loman

Bestel

Onderwijs

Kwaliteitszorg op school 2.0

Bestel

Onderwijs

De directeur vandaag

Luc De Man
Willy Steensels

Bestel

Onderwijs

Groeien in actief burgerschap

Bestel

Omgeving, Onderwijs

Slim gedeeld: Wegwijzer over het slim delen van schoolinfrastructuur

Verenigde Verenigingen

Bestel

Onderwijs

Levensbeschouwelijke vakken

Kris Denys
Frie Van Camp

Bestel

Onderwijs

Leerkrachten en hun loopbaan

Luc De Man
Willy Steensels

Bestel

Onderwijs

Co-teaching op school

Marijn Vandevelde

Bestel

Onderwijs

Radicale jongeren op school

Willy Steensels
Frie Van Camp

Bestel

Onderwijs

Beleid voeren in het onderwijs. Een selectie uit 7 jaar Handboek beleidvoerend vermogen

Luc De Man

Bestel

Onderwijs

De toekomst van de eindtermen

Luc De Man
Kris Denys

Bestel

Onderwijs

Omgaan met pesten op school | pakket van 5

Bestel

Onderwijs, Zorg & welzijn

Omgaan met suïcide op school | pakket van 5

Bestel

Onderwijs

Evaluatiepraktijk op school

Kathleen Harre
Jan Vanhoof
Lieve Smeyers

Bestel

Onderwijs

Samen over de drempel

Bestel

Bestuur & organisatie, Onderwijs

Lerende gemeente

Gunther Rens

Bestel

Bestuur & organisatie, Onderwijs

Gemeentelijk onderwijs organiseren

Filip Smets

Bestel