Menu

Werkboek cultuursensitieve zorg

Bestel uw printeditie

Basishouding bij cultureel bepaalde kwesties

Eerbied voor de menselijke persoon in zijn totaliteit en zijn complexiteit is een basishouding van elke zorg- en hulpverlener. Zij bekijken de zorgvrager vanuit een humane en holistische benadering. Daarbij komt de mens tot zijn recht als een uniek persoon met een bepaalde cultuur en geschiedenis, met emoties, met lichamelijke en geestelijke eigenschappen, in een sociaal netwerk en met een diepere spirituele betekenis. Dit ’mens-zijn’ is ook steeds in ontwikkeling zijn, dus zowel de fysieke toestand, het gevoelsleven, het sociaal netwerk, de zingeving evolueert continu. Dat zorgt er voor dat ieder mens een uniek wezen is, met eigen gevoelens, mogelijkheden en beperkingen.
Ieder persoon moet in zijn uniciteit erkend en gewaardeerd worden en mag niet worden gereduceerd tot een object, een cultuur of een religie dat al dan niet voldoet aan andermans verwachtingspatroon. Een cultuurgevoelige zorgverlening bevestigt de uniciteit van mensen en dus ook het gegeven dat mensen fu

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel uw printeditie

Ook interessant

Zorg & welzijn

Geweldbeheersing en zelfbescherming in zorg en welzijn

Carl Adams
Luc Van Laere

Bestel uw printeditie

Onderwijs, Zorg & welzijn

Leer-KRACHT: leiding geven vanuit angst naar zelfvertrouwen

Oiheba Bensaâd

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Levensmoeheid bij ouderen

Robert Geeraert

Bestel uw printeditie

Onderwijs, Zorg & welzijn

Omgaan met suïcide op school | pakket van 10

Bestel uw printeditie

Ouderen- en thuiszorg, Welzijn

28 Jan

Opleiding: Hoe kan ik als zorgverlener de cliënt helpen om de regie over zijn eigen leven op te nemen?

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 150.01

Schrijf u in