Menu

Een sterk draagvlak in 10 stappen

Bart Derwael

Bestel uw printeditie

STAP 1: MARKEREN

MERKEN, MODELLEREN, AANDUIDEN, BETEKENEN

In deze belangrijke planningsfase markeer je als initiatiefnemer(s) de fundamenten voor het beleid, project of idee waarvoor je een draagvlak wenst te creëren. Je bepaalt en omschrijft de belangrijkste doelstellingen, je basisstrategie, je sterke en zwakke punten, de kansen en de bedreigingen. Je onderscheidt en analyseert de stakeholders/actoren die een rol zullen spelen (zie 1.5), je oormerkt budgetten, je kiest je geprefereerde methodieken en acties en plaatst je communicatie-instrumenten (zie 1.6) in een gefaseerd communicatieplan. Je neemt de temperatuur op, je schaalt waar je staat op dag 0 (de befaamde nulmeting).

Deze projectanalyse (zie ook p. 17) is een belangrijke pijler doorheen het hele proces van draagvlakcreatie en een praktisch draaiboek om geregeld naar terug te grijpen.

Deze eerste stap/fase is meteen ook de start van een participatief traje

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel uw printeditie

Ook interessant

Bestuur & organisatie

De participatiegetuigen

Philippe De Vries

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

De burger aan zet

Guido Dierickx
Eric Lancksweerdt
Peter Thijssen
Wouter Van Dooren

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Praktijkgids participatie. 55 concrete tips voor succesvolle inspraakprojecten

Bart Derwael

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Jong gespuis in het gemeentehuis - Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in een notendop | pa

Bestel uw printeditie

Beleid, Communicatie

18 Nov

Opleiding: Kernelementen van het kaderdecreet bestuurlijke handhaving

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 139

Schrijf u in