Menu

Klachtenmanagement, handboek voor openbare besturen

Frankie Schram

Bestel

Inhoudsopgave

Formules om een ombudsdienst vorm te geven op het niveau van de gemeente

De formules waaronder een ombudsdienst kan worden ingericht, hebben een evolutie doorgemaakt.

Een algemene decretale regeling duikt voor het eerst op in het Gemeentedecreet.

De oorspronkelijke versie van artikel 198, § 2 van het Gemeentedecreet stelde dat als een gemeente beslist om een ombudsdienst in te richten, dit als volgt kon worden gerealiseerd:

  1. in eigen beheer;
  2. in het kader van een interlokale vereniging zoals bepaald in de artikelen 6 tot 9 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
  3. via een overeenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst opgericht bij decreet van 7 juli 1998 volgens nader te bepalen modaliteiten.

Zoals in de literatuur werd geopperd, bood deze regeling de gemeente een keuzemogelijkheid voor de inrichting van haar ombudsdienst.1 Bovendien werd gesteld dat deze keuze niet beperkt bleef tot de in het artikel opgesomde mogel

Dit artikel verder lezen?

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Publiek-private samenwerking voor lokale besturen

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Wegwijs in het Bestuursdecreet

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Heldere handhaving

Carole M. Billiet
Liesbet Deben
Patricia Popelier
Koen Van Aeken

Bestel