Menu

Codex Maatschappelijke Dienstverlening | 5de editie

2020-04-01

Bestel

Inhoudsopgave

Sociale en culturele participatie

[1295]

[1296]

1295. BS 6 augustus 2019.
1296. Voor het jaar 2019 werd het Koninklijk besluit van 29 juli 2019 in het Belgisch Staatsblad van 6 augustus 2019 gepubliceerd. Dit besluit werd genomen om het bedrag van de subsidie voor de eerste zes maanden van het jaar vast te leggen.

Doc. nr. 184550

 

Artikel 1. – Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

– het centrum: het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;

– de gebruiker: de persoon die gebruik maakt van gelijk welke vorm van de openbare dienstverlening behorend tot de opdrachten van het centrum;

– de financiering: de bekostiging van een activiteit, hetzij door het ten laste nemen van de kosten hetzij door het uitreiken van een cheque.

Art. 2.

Dit artikel verder lezen?

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Welk OCMW is bevoegd

Fabienne Crauwels
Peter Hardy

Bestel

Bestuur & organisatie

Het autonoom gemeentebedrijf

Ben Gilot
David Vanholsbeeck

Bestel

Bestuur & organisatie

Strategische coördinatie

Gwenny Cooman
Kurt Parmentier
Karin De Craecker

Bestel

Bestuur & organisatie

Tucht en preventieve schorsing in Vlaamse lokale besturen

Maureen Landtsheere

Bestel

Bestuur & organisatie

Verzelfstandiging en samenwerking door OCMW's

Ben Gilot
Luc Vermeiren

Bestel

Bestuur & organisatie

Het decreet lokaal bestuur in vraag en antwoord

Karen Alderweireldt
Kujtime Pajazitaj

Bestel