Menu

Codex Maatschappelijke Dienstverlening | 9e editie

2023-12-04

Bestel

Inhoudsopgave

Afdeling 2. – De werking van de raad voor maatschappelijk welzijn

Art. 74. – Artikel 18 tot en met 39, met uitzondering van artikel 29, § 1 en § 5, artikel 36, 37 en 38, eerste lid, 7°, zijn van toepassing op de raad voor maatschappelijk welzijn, met dien verstande dat in die bepalingen de volgende woorden worden gelezen als volgt:

1° « de gemeente » als « het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn »;

2° « gemeenteraad » als « raad voor maatschappelijk welzijn »;

3° « gemeenteraadslid» als «lid van de raad voor maatschappelijk welzijn »;

4° « gemeenteraadsleden » als « leden van de raad voor maatschappelijk welzijn »;

5° « college van burgemeester en schepenen » als « vast bureau »;

6° « burgemeester » als « voorzitter van het vast bureau »;

7° « schepen » als «

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Lokale financiën: Capita selecta

Jan Leroy
Ben Gilot

Bestel

Bestuur & organisatie

Het decreet lokaal bestuur in vraag en antwoord (editie 2022)

Bestel

Bestuur & organisatie

Handboek van de mandataris lokale besturen | Print

Bestel

Bestuur & organisatie

Personeelstopics bij lokale verzelfstandigings- en samenwerkingsstructuren

Marijke De Lange

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding: Activa

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Beleids- en beheerscyclus: situering en regelgeving

Jan Leroy

Bestel