Menu

Codex Maatschappelijke Dienstverlening | Print abo

Samenvatting

Het Decreet Lokaal Bestuur werd op 21 december 2017 door het Vlaams parlement goedgekeurd. Met deze ‘Codex Maatschappelijke Dienstverlening’ kan u zich optimaal voorbereiden op de ingrijpende wijzigingen die het Decreet met zich meebrengt. Deze Codex is voor u echt op OCMW-maat gemaakt: enkel met de relevante passages uit het decreet en uitgebreid met de specifieke regelgeving met betrekking tot de maatschappelijke dienstverlening. Twee keer per jaar krijgt u een geactualiseerde versie in de bus. De volgende wettelijke bepalingen zijn in deze codex opgenomen: - de bepalingen uit het decreet over het lokaal bestuur m.b.t het bijzonder comité voor de sociale dienst en de werking van de sociale dienst van het OCMW; - de bepalingen uit de federale OCMW-wet die nog steeds van toepassing zijn en de uitvoeringbesluiten bij deze bepalingen; - de RMI-wet, het RMI-KB en de RMI-omzendbrief; - de Wet van 2 april 1965. De prijs is geldig voor een jaarabonnement en minimum 2 updates per jaar. Indien u zich wenst te abonneren op de 'Codex Maatschappelijke Dienstverlening' én op de 'Codex Lokaal Bestuur', krijgt u een mooie korting.

Productspecificaties

Auteur(s):
ISBN (print): 978-2-509-03180-8
Type Digitaal Vastbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Wegwijs in het bijzonder comité voor de sociale dienst

Peter Hardy

Bestel

Bestuur & organisatie

Strategisch management in publieke organisaties. Over alternatieve benaderingen en paradigma’s

Nathalie Vallet

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex lokaal bestuur | met abonnement- deel1 & deel2

Bestel

Bestuur & organisatie

Beleidsplanning in lokale besturen

Bestel

Overheidsopdrachten, Ruimtelijke ordening

26 Feb

Seminarie: Overheidsopdrachten en ruimtelijke ordening: de invoering van de omgevingsvergunning en vergunningsperikelen

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 149

Schrijf u in