Menu

Gemeentelijke administratieve sancties

Tom De Schepper , Koen Van Heddeghem , Marian Verbeek

Bestel uw printeditie

Inhoudsopgave

   Eindtermen van de opleiding

   

De sanctionerend ambtenaar kent:

   het fenomeen van overlast en de filosofie van de wet over de gemeentelijke admi­nistratieve sancties (begrijpen);

   de wetgeving betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en uitvoe­ringsbesluiten;

   de constitutieve bestanddelen van de gemengde misdrijven op basis van het Straf­wetboek;

   desgevallend de inhoud en werking van het protocolakkoord tussen de gemeen­te(n) en de procureur des Konings;

Dit artikel verder lezen?

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Bestuur & organisatie

De digitale omgevingsvergunning

Peter Cabus
Michiel Boodts
Paul Van Lindt
Michael Smekens

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Lokaal waterbeleid

Christophe Claeys

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Strategische coördinatie

Gwenny Cooman
Kurt Parmentier
Karin De Craecker

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Tucht en preventieve schorsing in Vlaamse lokale besturen - Handleiding

Maureen Landtsheere

Bestel uw printeditie

Overheidsopdrachten

01 Apr

Opleiding: Hoe maakt u werk van innovatieve overheidsopdrachten?

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 145

Schrijf u in