Menu

Handboek financiering residentiële ouderenzorg | Print + digitaal met abonnement

Evi Beyl

2023-12-18

Bestel

Inhoudsopgave

Voorwaarden voor de (basis)tegemoetkoming voor zorg

Afhankelijkheidsvoorwaarde

Een bewoner kan aanspraak maken op de tegemoetkoming voor zorg in een wzc (-cvk) als hij (art. 419 en 421 BVR VSB):

– geen dagelijks medisch toezicht en geen permanente specialistische medische verzorging nodig heeft, maar anderzijds voor sommige handelingen van het dagelijkse leven afhankelijk is van zowel de verzorging als de ondersteuning door derden;

– beantwoordt aan de criteria van de afhankelijkheidscategorie O, A, B, C, Cd of D. Er wordt beoordeeld aan de hand van de criteria van het Katz-evaluatie-instrument, met uitzondering van de afhankelijkheidscategorie D (art. 425 BVR VSB). De Katz-schaal bevraagt de mate waarin een persoon hulp nodig heeft bij het uitvoeren van zes activiteiten van het dagelijkse leven (ADL): wassen, kleden, verplaatsen, toiletbezoek, continentie en eten. Daarnaast wordt ook de mate van oriëntatie in tijd en ruimte ge

Dit artikel verder lezen?

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Zorg & welzijn

Levensmoeheid bij ouderen

Robert Geeraert

Bestel

Zorg & welzijn

OCMW-tussenkomst voor de bewoners van woonzorgcentra

Rika Verpoorten

Bestel

Zorg & welzijn

Praktijkboek tuintherapie (map)

Terra-Therapeutica

Bestel

Zorg & welzijn

Woonleefmeter (koker met 3 ex.)

Bestel

Zorg & welzijn

CLEVER doelen bepalen in de eerste lijn

Patricia De Vriendt
Vanessa Gauwe
Dominique Van de Velde

Bestel

Zorg & welzijn

Betekenisvolle activiteiten methode

Elise Cornelis
Ruben Vanbosseghem
Valerie Desmet
Patricia De Vriendt

Bestel