Menu

Handboek deeltijds kunstonderwijs

Kathleen Cherlet

Bestel uw printeditie

Leeractiviteiten

4.5.1     Algemeen principe

Een regelmatige leerling start in het eerste leerjaar van zijn opleiding en volgt alle vakken van zijn gekozen opleiding.

Een leerling kan in een hoger leerjaar van zijn opleiding starten indien hij door eerder verworven competenties de einddoelen van die graad sneller kan behalen. De directeur beslist in samenspraak met de leerling en de betrokken leerkrachten of dit haalbaar is. De leerling start dan rechtstreeks in het hoger leerjaar of via een toelatingsperiode.
Een leerling kan niet verplicht worden om in een hoger leerjaar te starten.


4.5.2     Toelatingsperiode

Een leerling die bij zijn inschrijving niet kan aantonen dat hij de vereiste basiscompetenties verworven heeft, kan voorlopig ingeschreven worden voor een toelatingsperiode in de opleiding van zijn keuze als hij voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden (zie punt 4.2.1).

Uiterlijk o

Dit artikel verder lezen?

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Onderwijs

Buiten de school(m)uren

Marianne Coopman
Marc Van den Brande

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Professionalisering op school (Tweede herwerkte editie)

Andries Valcke
Jimmy De Wandel
Wilfried De Rijck

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Toetswijzer voor de lagere school

Bestel uw printeditie

Onderwijs

AliASS

Paulette De Caluwe
Hilde Meganck
Carine Michiels
Joke Pauwels

Bestel uw printeditie

Hoger onderwijs, Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs

24 Jun

Het jungle-effect van de crisis in het onderwijs

Locatie: Zoom.us

Prijs: € 50

Schrijf u in