Menu

Handboek Lokaal woonbeleid

Een regierol voor het lokaal bestuur

door Xavier Buijs, Joris Deleenheer, Björn Mallants

Prijs
€ 338.01
Print en online abonnement met facturatie na iedere bijwerking.
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Bij het organiseren van het lokaal woonbeleid beschikken lokale besturen over de vrijheid en de autonomie om zelf beleidskeuzes te maken en zo een eigen woonbeleid te ontwikkelen binnen de wettelijk bepaalde grenzen. De voornaamste aspecten van een woonbeleid zijn het stimuleren van sociale woonprojecten, het ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en het bewaken van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving. Door hierop in te zetten, kan men een oplossing bieden voor de problemen op de lokale woonmarkt, de lokale mogelijkheden benutten of de lokale knelpunten proberen weg te werken. Op welke manier het lokaal bestuur zijn coördinerende rol vorm geeft, staat hen vrij. Maar één ding is zeker: het succes voor het voeren van een geslaagd woonbeleid bestaat erin de verschillende aspecten te kennen, te gebruiken en op elkaar af te stemmen. Kernopdrachten lokaal woonbeleid - ontwikkelen van een woonbeleidsvisie; - organiseren van lokaal woonoverleg; - aanbieden van dienstverlening aan de burger; - verbeteren van de woningkwaliteit; - bevorderen van betaalbaar wonen. Het handboek informeert de lokale overheden over alle instrumenten die voorhanden zijn tot uitvoering van een ‘lokaal woonbeleid’. De helder geschreven en praktijkgerichte teksten zijn erop gericht de verantwoordelijken binnen het OCMW, het gemeentebestuur en de huisvestingsmaatschappij te helpen bij de uitvoering van hun ‘woonopdracht’.

Over de auteur(s)

XB

Xavier Buijs

Xavier Buijs is diensthoofd en stafmedewerker ruimtelijke ordening bij de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG).

Meer info
JD

Joris Deleenheer

Joris Deleenheer is stafmedewerker Wonen bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Meer info
BM

Björn Mallants

Björn Mallants is directeur van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen. daarnaast is hij actief als ondervoorzitter van de Ark en actief lid in de Vlaamse Woonraad.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Xavier Buijs, Joris Deleenheer, Björn Mallants
ISBN (print): 9057180626
Type Digitaal Losbladig boek

Ook interessant

Omgeving

Lokaal waterbeleid

Christophe Claeys

Bestel uw printeditie

Omgeving

Goed Wonen Inspiratieboek

Bestel uw printeditie

Omgeving

Durven met energie en klimaat

Alex Verhoeven

Bestel uw printeditie

Omgeving

Straatbomen in uw gemeente: een stappenplan voor het inplannen

Florian De Bont

Bestel uw printeditie

Omgeving, Sociaal beleid & werk

SOS Huisvesting

Geert De Bolle

Bestel uw printeditie