Menu

Handboek Lokaal woonbeleid

Een regierol voor het lokaal bestuur

door Xavier Buijs, Joris Deleenheer, Björn Mallants

Prijs
179,-
Print en online abonnement met jaarprijs (jan-dec). De juiste prijs wordt berekend op basis van de instapmaand.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Bij het organiseren van het lokaal woonbeleid beschikken lokale besturen over de autonomie om zelf beleidskeuzes te maken en zo een eigen woonbeleid te ontwikkelen binnen de wettelijk bepaalde grenzen. De voornaamste aspecten van een woonbeleid zijn het stimuleren van sociale woonprojecten, het ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en het bewaken van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving. Door hierop in te zetten, kan men een oplossing bieden voor de problemen op de lokale woonmarkt, de lokale mogelijkheden benutten en de lokale knelpunten proberen weg te werken.

Op welke manier het lokaal bestuur zijn coördinerende rol vorm geeft, staat hen vrij. Maar één ding is zeker: het succes voor het voeren van een geslaagd woonbeleid bestaat erin de verschillende aspecten te kennen, te gebruiken en op elkaar af te stemmen. Deze content informeert de lokale overheden over alle instrumenten die voorhanden zijn tot uitvoering van een lokaal woonbeleid. De helder geschreven en praktijkgerichte teksten zijn erop gericht de verantwoordelijken binnen het OCMW, het gemeentebestuur en de huisvestingsmaatschappij te helpen bij de uitvoering van hun woonopdracht.

Over de auteur(s)

XB

Xavier Buijs

Xavier Buijs is diensthoofd en stafmedewerker ruimtelijke ordening bij de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG).

Meer info
JD

Joris Deleenheer

Joris Deleenheer is stafmedewerker Wonen bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Meer info
BM

Björn Mallants

Björn Mallants is directeur van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen. Hij is de woordvoerder van VVH in het Paritair Comité 339. Daarnaast is hij onder meer lid van de raad van bestuur van Housing Europe, de Europese koepelorganisatie voor sociaal wonen. Hij is een tiental jaar ondervoorzitter geweest van de sociale huisvestingsmaatschappij de Ark.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Xavier Buijs, Joris Deleenheer, Björn Mallants
Verschijningsdatum: 2017-02-08
Type Digitaal Vastbladig boek

Ook interessant

Omgeving

Straatbomen in uw gemeente: een stappenplan voor het inplannen

Florian De Bont

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Een sociale woning huren bij een SHM

Björn Mallants

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

SOS Huisvesting

Geert De Bolle

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Omgeving, Personeel, Politiek, Recht, Sociaal beleid & werk

Extenso

Bestel