Menu

Handboek Lokaal woonbeleid

Xavier Buijs , Joris Deleenheer , Björn Mallants

Bestel uw printeditie

Inhoudsopgave

   Het voorkomen van een slechte woningkwaliteit

Preventieve maatregelen die de verloedering en verkrotting tegengaan, kunnen veel ergere ellende voorkomen. Bij preventieve maatregelen gaat het bijvoor­beeld om het als gemeente financieel ondersteunen van renovaties of verbete­ringswerken. De kunst is daarbij om de per definitie beperkte middelen terecht te laten komen bij die doelgroepen die zonder die financiële ondersteuning géén of maar heel beperkt onderhoud aan hun gebouw zouden uitvoeren. Het heeft immers weinig zin om als overheid renovaties mee te betalen die ook zonder zo’n premie zouden worden uitgevoerd.

Gemeenten kunnen eigen premies in het leven roepen die mensen aanzet hun woning te renoveren. Dat kan dan zowel een eigen premie zijn als een aanvul­lende premie, naast die van een Vlaamse of provinciale premie.

Lier werkt aan het voorkomen van verkrotting

Zelf als gemeente een subsidie in het

Dit artikel verder lezen?

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Omgeving

Lokaal waterbeleid

Christophe Claeys

Bestel uw printeditie

Omgeving

Goed Wonen Inspiratieboek

Bestel uw printeditie

Omgeving

Durven met energie en klimaat

Alex Verhoeven

Bestel uw printeditie

Omgeving

Straatbomen in uw gemeente: een stappenplan voor het inplannen

Florian De Bont

Bestel uw printeditie

Omgeving, Sociaal beleid & werk

SOS Huisvesting

Geert De Bolle

Bestel uw printeditie