Menu

Handboek Lokaal woonbeleid

Xavier Buijs , Joris Deleenheer , Björn Mallants

Bestel

Inhoudsopgave

   Het voorkomen van een slechte woningkwaliteit

Preventieve maatregelen die de verloedering en verkrotting tegengaan, kunnen veel ergere ellende voorkomen. Bij preventieve maatregelen gaat het bijvoor­beeld om het als gemeente financieel ondersteunen van renovaties of verbete­ringswerken. De kunst is daarbij om de per definitie beperkte middelen terecht te laten komen bij die doelgroepen die zonder die financiële ondersteuning géén of maar heel beperkt onderhoud aan hun gebouw zouden uitvoeren. Het heeft immers weinig zin om als overheid renovaties mee te betalen die ook zonder zo’n premie zouden worden uitgevoerd.

Gemeenten kunnen eigen premies in het leven roepen die mensen aanzet hun woning te renoveren. Dat kan dan zowel een eigen premie zijn als een aanvul­lende premie, naast die van een Vlaamse of provinciale premie.

Lier werkt aan het voorkomen van verkrotting

Zelf als gemeente een subsidie in het

Dit artikel verder lezen?

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Omgeving, Sociaal beleid & werk

SOS Huisvesting

Geert De Bolle

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Omgeving, Personeel, Politiek, Recht, Sociaal beleid & werk

Extenso

Bestel

Omgeving

Toekomsten voor investeren in publieke ruimte

Xavier Buijs
Annelies Van der Donckt
Paul Wuillaume

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Houvast voor de bestuurders van een sociaal verhuurkantoor

Bestel

Ruimtelijke ordening

30 Sep

Gratis workshop ruimtelijke projecten (derde moment) - VOLZET

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 0

Schrijf u in