Menu

Handboek openbare orde

Alain Liners

Bestel uw printeditie

Het gebruik van bewakingscamera’s door de politie

Net zoals elke camera die gebruikt wordt met het oog op bewaking en toezicht[61], val­len de door de politiediensten gebruikte bewakingscamera’s onder het toepassings­veld van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s. De camerabewakingswet is echter niet van toepassing op de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s geregeld door of krachtens een bij­zondere wetgeving[62].

(61)   De journalisten of particulieren die evenementen filmen respectievelijk voor informatie­doeleinden of privédoeleinden zijn dus niet onderworpen aan de camerabewakingswet, hoewel ze eventueel onderworpen blijven aan de wet van 8 december 1992 tot bescher­ming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgege­vens, BS 18 maart 1993.
(62)   Wet van

Dit artikel verder lezen?

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Politie & veiligheid

Wet op het politieambt | 22ste editie

Eddy De Raedt
Philippe Rosseel
Bart Van Thienen

Bestel uw printeditie

Politie & veiligheid

Wet op het politieambt | 22ste editie | Poster Bevoegdheden leden van de politieorganisatie

Eddy De Raedt
Philippe Rosseel
Bart Van Thienen

Bestel uw printeditie

Politie & veiligheid

Officieuze coördinatie WPA, WGP, DLB en NGW

Tom De Schepper

Bestel uw printeditie

Politie & veiligheid

Ariadne nr. 2 - Officier van bestuurlijke politie

Franky Goossens
Jean-Claude Gunst

Bestel uw printeditie

Politie

19 Nov

Studiedag: Tuchtregeling bij de politie

Locatie: Koninklijke Bibliotheek van België (Royal Library Meeting Center), zaal Royal Sky Room 1 Keizerslaan 2 - 1000 Brussel

Prijs: € 169

Schrijf u in