Menu

Cultuur en vrijetijdsbeleid, cultuurcodex

Bestel uw printeditie

B. Sociaal-cultureel volwassenenwerk

Inforum nr. 185476

Dit decreet werd op 1 januari 2018 opgeheven door het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenen­werk, met uitzondering van de artikelen 2, 18°, 37 tot en met 41, en artikel 47bis. In afwijking wordt artikel 44, § 4 en § 5, opgeheven met ingang van 1 januari 2021. Dit nieuwe decreet bevat overgangsbepalingen (zie art. 59 t.e.m. 67 van het decreet van 7 juli 2017 verder in deel I van de Codex).

Enkel de nog geldige artikelen worden hieronder opgenomen. U kan de tekst van het decreet van 4 april 2003 raadplegen op ‘Vlaamse codex’ (codex.vlaan­deren.be) of via Inforum (zie nummer hierboven).

Titel I
Algemene bepalingen

Art. 2. – In dit decreet wordt verstaan onder:

18°   steunpunt: het landelijke steunpunt voor sociaal-cu

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel uw printeditie

Ook interessant

Cultuur & vrije tijd

Noodprocedures in zwembaden

Bestel uw printeditie

Cultuur & vrije tijd

Betrapt in het kartel

Roel Verhaert

Bestel uw printeditie

Cultuur & vrije tijd

Economische aspecten in bibliotheken

Patrick Vanouplines

Bestel uw printeditie

Cultuur & vrije tijd

Handboek Erfgoedondernemer

Johan Vencken

Bestel uw printeditie

Cultuur & vrije tijd

Jong gespuis in het gemeentehuis | pakket van 20 - 2e editie

Bestel uw printeditie