Menu

Bouwen aan een breed sociaal beleid

door Hans Grymonprez, Griet Briels

Prijs
149,-
Print en online abonnement met facturatie na iedere bijwerking.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Abonnementsformule print+digitaal
149 euro (incl. btw): nieuwe abonnees ontvangen de elf reeds verschenen cahiers en betalen vervolgens 29 euro (incl. btw en excl. verzendkosten) per bijwerking (= per nieuw cahier). Zij raadplegen alle cahiers ook online op Politeia Online (release 1 maart 2024).

Abonnementsformule digitaal
74 euro (incl. btw): abonnees raadplegen alle nieuwe cahiers + alle 11 reeds verschenen cahiers in de reeks online op Politeia Online (jaarabonnement).


We geven lokale besturen duidelijke inzichten en concrete handvaten voor een krachtig sociaal beleid. De sociale grondrechten vormen de basis van deze publicatiereeks. Alle overheden in dit land hebben immers de verplichting om een beleid te ontwikkelen dat die rechten realiseert. De centrale gedachte is dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Dat recht wordt vertaald in het recht op arbeid, het recht op sociale bescherming en juridische bijstand, op een behoorlijke huisvesting, op onderwijs, op een gezond leefmilieu en op culturele en maatschappelijke ontplooiing.

De invalshoek van deze reeks is breed en biedt heel wat inzichten voor gemeenten en OCMW’s. Die brede aanpak maakt ook duidelijk dat sociaal beleid een gemeenschappelijke opdracht is van gemeente en OCMW en dat het niet kan toegewezen worden aan één dienst of binnen de bevoegdheid valt van één schepen of de OCMW-voorzitter. 

In deze reeks bundelen en publiceren we uitgediepte bijdragen. De publicaties zijn telkens opgebouwd rond een centraal thema, dat gekaderd wordt in een editoriaal. Per publicatie werkt de kernredactie samen met enkele gastredactieleden die zich profileren op het thema.

De volgende titels verschenen al in de reeks:

Ook beschikbaar in

Over de auteur(s)

HG

Hans Grymonprez

Hans Grymonprez is stafmedewerker Lokaal Sociaal Beleid bij de VVSG en gastprofessor aan de vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek van de Universiteit Gent.

Meer info
GB

Griet Briels

Griet Briels is stafmedewerker lokaal sociaal beleid bij VVSG. 

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Hans Grymonprez, Griet Briels
Verschijningsdatum: 2013-12-28
Type Losbladig boek

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Bouwen aan een breed sociaal beleid (Cahier 6): Van impact naar impactgedreven handelen | Print zonder abonnement

Hans Grymonprez
Griet Briels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Bouwen aan een breed sociaal beleid (Cahier 7): Vrije tijd, een hefboom voor sociaal beleid | Print zonder abonnement

Hans Grymonprez
Griet Briels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Bouwen aan een breed sociaal beleid (Cahier 8): Voedselhulp onder protest | Print zonder abonnement

Hans Grymonprez
Griet Briels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Bouwen aan een breed sociaal beleid (Cahier 9): Een betaalbare woonst voor iedereen: een utopie of niet? | Print zonder abonnement

Hans Grymonprez
Griet Briels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Wegwijzer naar een integrale hulpverlening | 11e editie

Ria Vandaele

Bestel

Sociaal beleid & werk

Dynamische en flexibele gezinnen

Inge Pasteels

Bestel