Menu

Leerplan Nederlands GO!

2013-06-17

Bestel

‘TIEN VOOR TAAL’: ALGEMENE VISIE OP TAAL EN TAALONDERWIJS

Taalonderwijs op school moet gericht zijn op het verwerven van talige basiscompetenties, zodat de kinderen niet alleen met succes voortgezet onderwijs kunnen volgen, maar ook, nu en later als volwassenen, kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Dat betekent dat kinderen in allerlei relevante situaties verschillende mondelinge en schriftelijke boodschappen kunnen verwerken en overdragen. Ze verwerven daartoe technische vaardigheden die spreken, luisteren, lezen en schrijven mogelijk maken. Daarnaast dienen ze de conventies te beheersen die in de huidige maatschappij gelden. Ze leren kritisch nadenken over taal en over het gebruik van taal. Ze krijgen zicht op de factoren die bij communicatie van belang zijn en leren er rekening mee te houden. Taalvaardigheid staat dus centraal. Het is de vaardigheid om betekenisvolle boodschappen in een communicatieve context te begrijpen en te produceren. Dat wil zeggen dat wat kinderen in natuurlijke situaties met taal kunnen doen belang

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Onderwijs

Leerplan Wereldoriëntatie GO!

Bestel

Onderwijs

Didactische suggesties bij het leerplan Frans

Bestel

Onderwijs

Leerplan Nederlandse taal taalbeschouwing, strategieën en (inter-)culturele gerichtheid

Bestel

Onderwijs

Leerplan Frans

Bestel

Onderwijs

Leerplan wereldoriëntatie domein techniek

Bestel

Onderwijs

Leerplan wereldoriëntatie domein natuur

Bestel