Menu

Beleid voeren in het onderwijs. Een selectie uit 7 jaar Handboek beleidvoerend vermogen

Luc De Man

2017-02-13

Bestel

Inhoudsopgave

Beleidsruimte: groeiend (of verschuivend)

Traditioneel lag het zwaartepunt van verantwoordelijkheden zeer sterk bij de overheid. Dat leidde tot een omvangrijk en complex geheel van regelgeving dat aan scholen werd opgelegd en tot een sterke nadruk op externe evaluatie. Hoewel de noodzaak daarvan algemeen aanvaard was, werd de concrete uitwerking ervan steeds sterk bekritiseerd (Norton Grubb, 1999; Nevo, 2001). In de jaren 1990 is men gaan inzien dat de sterke regulering een belemmering is gaan vormen voor de beweegruimte van scholen (Güthe, 1997). Als reactie daarop is men scholen ruimte gaan geven voor het voeren van een eigen schoolbeleid. Ook de herkomst van de aandacht voor beleidvoerend vermogen moet gezocht worden in de groeiende autonomie die scholen in Vlaanderen en in de ons omringende landen genieten. Deregulering en decentralisatie maken immers ook in Vlaanderen voortdurend deel uit van het gevoerde onderwijsbeleid (Vanderpoorten, 2000; Vandenbroucke, 2004). Scholen worden – tenminste afgaande op de beleids

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Onderwijs

Startende leerkrachten

John Maes
Ann Martin

Bestel

Onderwijs

Leerlingen vandaag

Luc De Man
Willy Steensels

Bestel

Onderwijs

Jonge mantelzorgers op school

Samana
Julie Vanderlinden
Kathleen Van Walle

Bestel

Onderwijs

Hoe subsidieer ik mijn schoolgebouw?

Bestel

Onderwijs

Armoede op school

Frie Van Camp
John Maes

Bestel

Onderwijs

Gewenst gedrag en sanctiebeleid op school (tweede herwerkte editie)

Monique D'aes

Bestel