Menu

Inclusie op school

2016-03-02

Bestel

Handelingsgericht werken in vier fasen

De visie en methodiek van het handelingsgericht werken (HGW) helpt de school om haar leerlingbegeleiding te optimaliseren. Leerlingbegeleiding is meer dan sociaalemotionele begeleiding. De leerbegeleiding (zie p. 35) en schoolloopbaanbegeleiding maken er deel van uit.
HGW beïnvloedt alle aspecten en fasen van het zorgbeleid op school. Het bundelt de krachten van de betrokkenen bij de zorg: schoolteam, leerling, ouders, CLB en eventueel schoolexternen.
Zeven uitgangspunten vormen de essentie van HGW waaraan je de zorgbegeleiding van leerlingen kunt aftoetsen.

Zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW)

1. We werken doelgericht
Elke stap die we zetten, is nodig en nuttig voor de afgesproken doelen. Hij geeft aan waar we naartoe willen. We richten ons op de leerplandoelen of op de doelen die voor een leerling of groepje leerlingen specifiek geformuleerd zijn. We gebruiken deze doelen om onze aanpak geregeld

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant