Menu

Inclusie op school

Bestel uw printeditie

Handelingsgericht werken in vier fasen

De visie en methodiek van het handelingsgericht werken (HGW) helpt de school om haar leerlingbegeleiding te optimaliseren. Leerlingbegeleiding is meer dan sociaalemotionele begeleiding. De leerbegeleiding (zie p. 35) en schoolloopbaanbegeleiding maken er deel van uit.
HGW beïnvloedt alle aspecten en fasen van het zorgbeleid op school. Het bundelt de krachten van de betrokkenen bij de zorg: schoolteam, leerling, ouders, CLB en eventueel schoolexternen.
Zeven uitgangspunten vormen de essentie van HGW waaraan je de zorgbegeleiding van leerlingen kunt aftoetsen.

Zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW)

1. We werken doelgericht
Elke stap die we zetten, is nodig en nuttig voor de afgesproken doelen. Hij geeft aan waar we naartoe willen. We richten ons op de leerplandoelen of op de doelen die voor een leerling of groepje leerlingen specifiek geformuleerd zijn. We gebruiken deze doelen om onze aanpak geregeld

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel uw printeditie

Ook interessant

Onderwijs

Gender op school

Els Consuegra
Saray Declercq
Myriam Halimi

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Leerkracht zijn in een stedelijke context

Barbara De Groot

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Pictogrammenwoordenboekje kleuteronderwijs | pakket van 10

Bestel uw printeditie

Omgeving, Onderwijs

Interculturele competentie in onderwijs

Bestel uw printeditie

Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs

17 Feb

Opleiding: Over schoolboeken en leermiddelen. Sleutels voor onderwijskwaliteit?

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 99

Schrijf u in