Menu

Coachend leiderschap (5de ed.)

door Theo Wijnen

Prijs
€ 32.00
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

In deze pocket wordt een beschrijving gegeven van het algemeen kader van coachend leiderschap met als kern de persoons- en taakgerichte coaching van de medewerker. In deze herziene editie komen heel wat inhoudelijke vernieuwingen aan bod. De auteur bekijkt wat noodzakelijk is binnen de organisatie om persoonsgerichte coaching op een adequate wijze te ontwikkelen en in te voeren: op organisatorisch-structureel vlak en wat betreft condities m.b.t. verdere competentieontwikkeling. Tevens gaat de pocket in op het aspect van vertrouwen versus wantrouwen in de werkrelatie tussen de coach en de medewerker. Binnen het situationeel leiderschap zoomt de pocket in op het resultaatgericht en transformationeel leiderschap met aandacht voor de aspecten van sturing versus ruimte geven aan de medewerker. Tevens wordt er kort ingegaan op de vier strategieën van positief leiderschap. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid zijn aspecten die niet mogen onderschat worden en dus veel aandacht krijgen in dit boek. Verder is er aandacht voor de vijf functies van visieontwikkeling en toepassing, voor interactieve interventies in het kader van cultuurbeïnvloeding en -verandering, voor de methodiek van het 'doelencontinuüm' wanneer het gaat over het formuleren van doelen in functie van een effectief coachings- en motivatieprogramma.

Over de auteur(s)

TW

Theo Wijnen

Theo Wijnen was tot zijn pensionering in 2016 stafmedewerker organisatieontwikkeling bij de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG).

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Theo Wijnen
ISBN (print): 9782509019950
Formaat: 148x210mm
Aantal pagina’s: 208
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Personeel

ZEVENMIJLSLAARZEN VOOR DE OVERHEIDSMANAGER

Roel Verhaert

Bestel uw printeditie

Personeel

Professionele vaardigheden leiderschapsontwikkeling

Bestel uw printeditie

Personeel

Bemiddeling voor leidinggevenden

Silvia Prins

Bestel uw printeditie

Personeel

Managen van verandering

Luc De Schryver
Annemie Simkens
Theo Wijnen

Bestel uw printeditie

Personeel

Jij bent het management, leiding geven op het terrein

Sven Cauwelier
Roel Verhaert

Bestel uw printeditie