Menu

Aansprakelijkheid van de lokale mandataris

Geert Vandenwijngaert

Bestel uw printeditie

De burgerlijke aansprakelijkheid van de lokale mandataris in de praktijk

Het motief om de burgerlijke aansprakelijkheid van een (natuurlijke of rechts-) persoon in te roepen is meestal het recupereren van geleden schade. Bij een keuze tussen verschillende aansprakelijke partijen heeft de schadelijder er belang bij de meest solvabele aan te spreken. Is de schade veroorzaakt door het foutief handelen van lokale mandatarissen bij de uitoefening van hun mandaat, dan wordt in de praktijk de rechtspersoon (gemeente, OCMW of provincie) aangesproken in vergoeding van de geleden schade. Daarenboven zal het in de meerderheid van de gevallen de aansprakelijkheidsverzekeraar van het lokale bestuur (en de mandataris) zijn die de schadelast zal dragen.

Enkel wanneer er twijfel kan rijzen of de schadeveroorzakende mandataris daadwerkelijk voor het bestuur optrad, kan het opportuun zijn om de mandataris en bestuur te dagvaarden. We zagen echter hiervoor dat een brede interpretatie wordt gegeven aan het handelen van de mandataris voor rekening van het bestu

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel uw printeditie

Ook interessant

Personeel

Vakantiewetgeving in lokale besturen - 3de ed

Dirk Neefs

Bestel uw printeditie

Personeel

Vergadertechnieken - Vergaderen is (geen) kinderspel

Jos Huypens
Joke Renneboog

Bestel uw printeditie

Personeel

Projectmatig werken in lokale besturen

Theo Wijnen

Bestel uw printeditie

Politiek

Lokale politiek en democratie: 40 stemmen over stad en gemeente

Filip De Rynck
Jan Van Alsenoy

Bestel uw printeditie

Opleiding & vaardigheden, Organisatie

14 May

Opleiding: Re-integratie na langdurige afwezigheid

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 185

Schrijf u in