Menu

Een sociale woning huren bij een SHM

Het kaderbesluit sociale huur na de wijziging van 4 december 2013

door Björn Mallants

Samenvatting

Het Kaderbesluit Sociale Huur (KSH) geeft het sociale huurstelsel in Vlaanderen vorm. Het is de praktische vertaling van het decretale kader in zake sociaal wonen dat vervat zit in de Vlaamse Wooncode. In deze content wordt het KSH vanuit het oogpunt van de sociale huisvestingsmaatschap­pijen bekeken. De bedoeling is inzicht verschaffen over de regels voor het huren van een sociale woning bij een sociale huisvestingsmaatschappij.

We hebben niet de bedoeling om in detail alle bepalingen uit het KSH te behandelen, laat staan dat we alle interpretatieproblemen willen uitklaren. Wel willen we op heldere wijze de grote lijnen van het sociaal huurstelsel zoals het wordt gehanteerd door sociale huisvestingsmaatschappijen toelichten. We doen dit op basis van de verschillende stappen die een toekom­stige sociale huurder zet op weg naar een sociale woning. Grotendeels volgt het KSH een gelijkaardige opbouw.

We geven de regelgeving weer, maar vertalen ze ook naar de praktijk waar kandidaat-huurders, huurders, bestuurders, medewerkers, welzijnsactoren, gemeentes en OCMW’s mee geconfronteerd worden.

Over de auteur(s)

BM

Björn Mallants

Björn Mallants is directeur van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen. Hij is de woordvoerder van VVH in het Paritair Comité 339. Daarnaast is hij onder meer lid van de raad van bestuur van Housing Europe, de Europese koepelorganisatie voor sociaal wonen. Hij is een tiental jaar ondervoorzitter geweest van de sociale huisvestingsmaatschappij de Ark.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Björn Mallants
ISBN (print): 9782509020239
Verschijningsdatum: 2014-06-01
Formaat: 148x210mm
Aantal pagina’s: 128
Type Digitaal Vastbladig boek

Ook interessant

Sociaal beleid & werk, Zorg & welzijn

Buurtbudget

Leen Heylen
Liesbet Lommelen
Joke Coussement
Dorien Gryp

Bestel

Sociaal beleid & werk

Wegwijs in het bijzonder comité voor de sociale dienst

Peter Hardy

Bestel

Sociaal beleid & werk, Zorg & welzijn

De zorgvereniging: Een praktische handleiding

Dirk Meulemans
Emme Vandeginste

Bestel

Omgeving

Handboek Lokaal woonbeleid | Print + digitaal met abonnement

Xavier Buijs
Joris Deleenheer
Björn Mallants

Bestel

Sociaal beleid & werk

Manifest voor moedige mensen - Lokale besturen engageren zich voor een sterk sociaal beleid (Pakket van 10 exemplaren)

Bestel

Omgeving

Straatbomen in uw gemeente: een stappenplan voor het inplannen

Florian De Bont

Bestel