Menu

Een sociale woning huren bij een SHM

Björn Mallants

Bestel uw printeditie

Het inschrijvingsregister22 De regels voor het bijhouden van het register worden in detail uitgewerkt in het Ministerieel Besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van de nadere regels voor het vaststellen, de wijze van bijhouden, de inhoud en het actualis

Het inschrijvingsregister – de wachtlijst – is het bestand waarin de kandidaat-huurders van de sociale huisvestingsmaatschappij bijgehouden worden. Na het aftoetsen van de inschrijvingsvoorwaarden kan de persoon die voldoet zich als kandidaat-huurder laten opnemen. In dit register worden eventuele voorrangen (cfr. infra) opgenomen.
Bij de inschrijving is de kandidaat-huurder in principe kandidaat voor het hele patrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappij.

    [23]  De sociale huisvestingsmaatschappij deelt bij inschrijving de belangrijkste regels van het sociale huisvestingsstelsel mee, zoals de rationele bezetting, de diverse voorwaarden,…

Meestal zal de kandidaat-huurder echter enkel ingeschreven zijn voor een deel van het patrimonium. Het KSH laat immers volgende ‘keuze’ binnen het patrimonium toe:
Art. 10.
De kandidaat-huurder kan het type en de ligging van de woningen

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel uw printeditie

Ook interessant

Sociaal beleid & werk, Zorg & welzijn

Buurtbudget

Leen Heylen
Liesbet Lommelen
Joke Coussement
Dorien Gryp

Bestel uw printeditie

Omgeving

Wegwijs in het gemeentelijk ruimtelijk beleid

Xavier Buijs

Bestel uw printeditie

Sociaal beleid & werk

Wegwijzer naar een integrale hulpverlening - 8ste ed.

Ria Vandaele

Bestel uw printeditie

Omgeving

Lokaal waterbeleid

Christophe Claeys

Bestel uw printeditie

Duurzame ontwikkeling

03 Apr

Opleiding: Meer bereiken? Dan doe je het beter anders!

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 89

Schrijf u in