Menu

Een sterk lokaal woonbeleid

Xavier Buijs , Joris Deleenheer

2012-01-01

Bestel

Het voorkomen van een slechte woningkwaliteit

Preventieve maatregelen die de verloedering en verkrotting tegengaan, kunnen ergere ellende voorkomen. Bij preventieve maatregelen gaat het bijvoorbeeld om het financieel ondersteunen van renovaties of verbeteringswerken. De kunst is daarbij om de per definitie beperkte middelen terecht te laten komen bij die doelgroepen die zonder die financiële ondersteuning géén of maar heel beperkt onderhoud aan hun gebouw zouden uitvoeren. Het heeft immers weinig zin om als overheid renovaties mee te betalen die ook zonder zo’n premie zouden worden uitgevoerd.
Gemeenten kunnen premies in het leven roepen die mensen aanzetten hun woning te renoveren. Om onnodig papierwerk voor de burger te vermijden, kan het zinvol zijn om een gemeentelijke premie voor de verbetering van een pand toe te kennen als er aan dezelfde voorwaarden is voldaan voor het verkrijgen van een Vlaamse of provinciale premie.

LIER WERKT AAN HET VOORKOMEN VAN VERKROTTING

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Omgeving

Wegwijs in het gemeentelijk ruimtelijk beleid

Xavier Buijs
Lindsay Dedrie
Wim Rasschaert
Karel Verbestel

Bestel

Sociaal beleid & werk

Wegwijs in het bijzonder comité voor de sociale dienst

Peter Hardy

Bestel

Bestuur & organisatie, Sociaal beleid & werk

Pakket codex lokaal bestuur + codex maatschappelijke dienstverlening

Peter Hardy
Piet Van Schuylenbergh
Pieter Vanderstappen
Anne-Marie Vastesaeger
Marian Verbeek

Bestel

Sociaal beleid & werk, Zorg & welzijn

De zorgvereniging: Een praktische handleiding

Dirk Meulemans
Emme Vandeginste

Bestel

Omgeving

Handboek Lokaal woonbeleid | Print + digitaal met abonnement

Xavier Buijs
Joris Deleenheer
Björn Mallants

Bestel

Sociaal beleid & werk

Manifest voor moedige mensen - Lokale besturen engageren zich voor een sterk sociaal beleid (Pakket van 10 exemplaren)

Bestel