Menu

Europa, kansen voor lokale besturen

Betty De Wachter

Bestel uw printeditie

Wie zijn de belangrijkste spelers?

Dat ‘Europa’ nog niet voltooid is, maar blijft evolueren, is merkbaar in de veranderende rol van de verschillende Europese instellingen. De opeenvolgende wijzigingen zijn vastgelegd in de verdragen van de Europese Unie, van Rome over Maastricht, Amsterdam, Nice tot het Verdrag van Lissabon dat in 2007 werd ondertekend.
De drie belangrijkste spelers zijn de Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement. De Europese Commissie heeft het initiatiefrecht om wetsvoorstellen te doen, ziet toe op de toepassing van de Europese regelgeving en voert de begroting uit. De Raden van de ministers van de EU en het Europees Parlement nemen de beslissingen, over de wetsvoorstellen en over de begroting. Die raden van ministers brengen de vakministers van de lidstaten van de EU samen en zijn gegroepeerd in tien raadsformaties (o.a. financiën, milieu…). Elke Raad wordt bijgestaan door een Comité van Permanente Vertegenwoordigers (COREPER) uit de lidstaten, dat veel voorbereidende

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel uw printeditie

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Strategische coördinatie

Gwenny Cooman
Kurt Parmentier
Karin De Craecker

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Tucht en preventieve schorsing in Vlaamse lokale besturen - Handleiding

Maureen Landtsheere

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Het autonoom gemeentebedrijf

Ben Gilot
David Vanholsbeeck

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Wegwijs in het bijzonder comité voor de sociale dienst

Peter Hardy

Bestel uw printeditie

Beleid, Communicatie

18 Nov

Opleiding: Kernelementen van het kaderdecreet bestuurlijke handhaving

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 139

Schrijf u in