Menu

Europa, kansen voor lokale besturen

Betty De Wachter

2013-11-02

Bestel

Wie zijn de belangrijkste spelers?

Dat ‘Europa’ nog niet voltooid is, maar blijft evolueren, is merkbaar in de veranderende rol van de verschillende Europese instellingen. De opeenvolgende wijzigingen zijn vastgelegd in de verdragen van de Europese Unie, van Rome over Maastricht, Amsterdam, Nice tot het Verdrag van Lissabon dat in 2007 werd ondertekend.
De drie belangrijkste spelers zijn de Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement. De Europese Commissie heeft het initiatiefrecht om wetsvoorstellen te doen, ziet toe op de toepassing van de Europese regelgeving en voert de begroting uit. De Raden van de ministers van de EU en het Europees Parlement nemen de beslissingen, over de wetsvoorstellen en over de begroting. Die raden van ministers brengen de vakministers van de lidstaten van de EU samen en zijn gegroepeerd in tien raadsformaties (o.a. financiën, milieu…). Elke Raad wordt bijgestaan door een Comité van Permanente Vertegenwoordigers (COREPER) uit de lidstaten, dat veel voorbereidende

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding: Activa

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Beleids- en beheerscyclus: situering en regelgeving

Jan Leroy

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding: Kosten, opbrengsten, rechten en verplichtingen

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding: Passiva

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding: Algemene inleiding

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex Maatschappelijke Dienstverlening | 7de editie

Bestel