Menu

Het omgevingsvergunningsdecreet ontleed

Xavier Buijs , Steven Verbanck

2018-12-24

Bestel

Het inwinnen van adviezen

Het omgevingsvergunningsbesluit geeft lange lijsten van aanvragen waarvoor de vergunningverlenende overheid eerst advies moet inwinnen. Meestal wordt advies gevraagd aan (diensten van) de Vlaamse overheid. In specifieke gevallen is (ook) een advies nodig van de wegbeheerder, Infrabel, de provincie, het havenbedrijf of de federale overheid. Voor een overzicht van de adviesverleners, zie ook 15.7.

Zodra er vijf of meer adviezen van de Vlaamse overheid worden ingewonnen, geeft niet elke Vlaamse dienst afzonderlijk advies, maar komen deze diensten eerst samen in de omgevingsvergunningscommissie. (zie vraag 3.4) Via deze commissie brengen de verschillende adviesinstanties gezamenlijk één advies uit over de aanvraag. Zo spreekt de Vlaamse overheid duidelijk met één stem.

Het omgevingsvergunningsbesluit bepaalt verder ook hoe de adviezen moeten zijn opgebouwd. Zo moet het advies van de afdeling RO

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Omgeving

Gebiedsgerichte afstemming van hernieuwbare energie | Print

Stefanie Corens

Bestel

Omgeving

Vol(mondig) Bouwen

Studio Levier

Bestel

Omgeving

Vlaamse codex ruimtelijke ordening

Xavier Buijs

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Cultuur & vrije tijd, Omgeving

Civic Crowdfunding, een handboek voor Changemakers

Growfunding

Bestel

Omgeving

Wegwijs in het gemeentelijk ruimtelijk beleid

Xavier Buijs
Lindsay Dedrie
Wim Rasschaert
Karel Verbestel

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

100 basisbegrippen over sociaal wonen in Vlaanderen

Andy Dilles

Bestel