Menu

Het omgevingsvergunningsdecreet ontleed

Xavier Buijs , Steven Verbanck

2018-12-24

Bestel

Het inwinnen van adviezen

Het omgevingsvergunningsbesluit geeft lange lijsten van aanvragen waarvoor de vergunningverlenende overheid eerst advies moet inwinnen. Meestal wordt advies gevraagd aan (diensten van) de Vlaamse overheid. In specifieke gevallen is (ook) een advies nodig van de wegbeheerder, Infrabel, de provincie, het havenbedrijf of de federale overheid. Voor een overzicht van de adviesverleners, zie ook 15.7.

Zodra er vijf of meer adviezen van de Vlaamse overheid worden ingewonnen, geeft niet elke Vlaamse dienst afzonderlijk advies, maar komen deze diensten eerst samen in de omgevingsvergunningscommissie. (zie vraag 3.4) Via deze commissie brengen de verschillende adviesinstanties gezamenlijk één advies uit over de aanvraag. Zo spreekt de Vlaamse overheid duidelijk met één stem.

Het omgevingsvergunningsbesluit bepaalt verder ook hoe de adviezen moeten zijn opgebouwd. Zo moet het advies van de afdeling RO

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Omgeving

Vlaamse codex ruimtelijke ordening | 8e editie

Xavier Buijs
Marie-Laurence Naets

Bestel

Omgeving

Street Art

Junes Bazouz
Maarten Hofmans

Bestel

Omgeving

Private Handhaving

Jo Van Lommel

Bestel

Omgeving

Gebiedsgerichte afstemming van hernieuwbare energie | Print

Stefanie Corens

Bestel

Omgeving

Vol(mondig) Bouwen

Studio Levier

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Cultuur & vrije tijd, Omgeving

Civic Crowdfunding, een handboek voor Changemakers

Growfunding

Bestel