Menu

OCMW en vreemdelingen

Fabienne Crauwels

Bestel

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 2: Wie heeft recht op maatschappelijke integratie?

Omzendbrief van de POD Maatschappelijke Integratie van 12 oktober 2016 naar aanleiding van de wet van 21 juli 2016 houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, Inforum 304504

Erkend vluchtelingen en subsidiair beschermde vreemdelingen hebben recht op maatschappelijke integratie. De plaats van inschrijving in het Rijksregister (bevolkings- of vreemdelingenregister) en het afgeleverde verblijfsdocument (elektronische A-kaart) spelen geen rol.

Erkend vluchtelingen

Het recht op maatschappelijke integratie ontstaat zodra de beslissing tot erkenning definitief wordt. De erkenning wordt definitief op de dag van de beslissing.

Wanneer het CGVS de betrokkene erkent, kan de bevoegde minister of staatssecretaris een beroep indienen bij de RVV. Dat beroep is schorsend.[13] Een beslissing waartegen een schorsend beroep kan worden

Dit artikel verder lezen?

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant