Menu

Domiciliefraude | 2de editie

Tom Vandromme

Bestel uw printeditie

Inhoudsopgave

Verplichting tot inschrijving in de bevolkingsregisters of het wachtregister

Elke Belg en vreemdeling die duurzaam in België verblijft, moet zich laten inschrijven in de bevolkingsregisters op de plaats waar hij zijn hoofdverblijfplaats houdt. Vreemdelingen die slechts over een tijdelijk verblijfsrecht beschikken, worden ingeschreven in het wachtregister.
Bepaalde categorieën van vreemdelingen genieten een recht op verblijf in België en zijn niet onderworpen aan de verplichting tot inschrijving in de bevolkingsregisters. Het gaat daarbij onder meer over personen die deel uitmaken van het diplomatieke korps of personen die gelijkaardige voordelen genieten, zoals het personeel van de NAVO en SHAPE

    [21]  Supreme Headquarters Allied Powers Europe – het centrale commandocentrum van de militaire troepen van de NAVO.

    [22]  De 28 lidstaten van de EU zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongar

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel uw printeditie

Ook interessant

Politie & veiligheid

Repertorium lokale politie 2020 - Répertoire police locale 2020

Bestel uw printeditie

Politie & veiligheid

De officier van bestuurlijke politie | 2de editie

Jean-Claude Gunst

Bestel uw printeditie

Politie & veiligheid

Handboek forensisch onderzoek | 2de editie

Patrick Boel
Gert De Boeck
Laurent Sartorius
Inge Buys
Davy Jordens
Olivier Leroux

Bestel uw printeditie

Politie & veiligheid

Wet op het politieambt | 22ste editie

Eddy De Raedt
Philippe Rosseel
Bart Van Thienen

Bestel uw printeditie

Politie

10 Mar

Opleiding: Domiciliefraude concreet bestrijden - Volzet

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 159

Schrijf u in