Menu

Inhoudsopgave

Afdeling 5. – Schorsing van de bijkomende erkenning en intrekking van de bijkomende erkenning van een woonzorgcentrum en schorsing en intrekking van de erkenning van een psychiatrisch verzorgingstehuis, een initiatief van beschut wonen of een samenwerking

Art. 40. Als een psychiatrisch verzorgingstehuis, een initiatief van beschut wonen, een samenwerkingsverband of de entiteiten met een bijkomende erkenning binnen een woonzorgcentrum niet langer voldoen aan de erkenningsvoorwaarden, kan het agentschap de beheersinstantie van de voorziening in kwestie met een aangetekende zending aanmanen om alle verplichtingen na te komen binnen een termijn die door het agentschap wordt bepaald.

Als ondanks die aanmaning de voorwaarden niet worden nageleefd, kan de erkenning of de bijkomende erkenning worden geschorst of ingetrokken.

Art. 41. § 1. Het voornemen van de administrateur-generaal om de erkenning of de bijkomende erkenning te schorsen of om de erkenning in te trekken, wordt aan de beheersinstantie van de betrokken voorziening met een aangetekende zending betekend, waarin de mogelijkheden en de nadere regels vermeld zijn om een bezwaarschrift in te dienen conform artikel 5, tweede

Dit artikel verder lezen?

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Zorg & welzijn

Meer buiten - cahierreeks Kinderopvang

Tina Schuddinck

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Trots op onze ouderenzorg

Robert Geeraert

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Mijn rug en ik

Hans Crampe

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Tijd voor agressiebeleid

Bestel uw printeditie

Geestelijke gezondheidszorg, Ouderen- en thuiszorg, Zorg voor personen met een handicap

27 Apr

Studiedag: Woonzorgcentra op weg naar de toekomst - UITGESTELD

Locatie: Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Prijs: € 125

Schrijf u in