Menu

Met hoge heren kersen eten - beleidsbeïnvloeding in de praktijk

Stefaan Viaene

Bestel

“Het terrein op

Op de praatstoel

Ann Donné, opbouwwerkster Riso Vlaams-Brabant

Situering

In Vlaams-Brabant leven kwetsbare groepen op campings en in woonwagens.

Een verhuis naar een sociale woning is voor hen geen haalbare optie.

Doel

Woonvormen als sociaal buitenwonen en wonen in woonwagens mogelijk maken en de participatie van camping- en woonwagenbewoners bevorderen.

Doelgroep van het beleidswerk

Gemeentebesturen en de provincie

Start

1997

Kan je de lange voorgeschiedenis van het project bondig samenvatten

Ann: Daarvoor moet ik terugkeren naar maart 1993. Op dat moment stemde Vlaanderen een decreet op de openluchtrecreatieve verblijven. Het gedomicilieerd, permanent wonen op campings werd verboden. Een 1700-tal gezinnen in de provincie Vlaams-Brabant kwam daardoor in moeilijkheden. Ze konden zich niet langer domiciliëren op hun verblijfplaats en kregen problemen m

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Sociaal schaduwwerk

Mieke Schrooten
Rebecca Thys
Pascal Debruyne

Bestel

Bestuur & organisatie

Wegwijs in het bijzonder comité voor de sociale dienst

Peter Hardy

Bestel

Bestuur & organisatie

Magazijnbeheer

Jan De Kimpe

Bestel

Beleid

21 May

Communicatie belicht vanuit het bestuursdecreet

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 0

Schrijf u in

Bestuur & organisatie

Strategisch management in publieke organisaties. Over alternatieve benaderingen en paradigma’s

Nathalie Vallet

Bestel