Menu

Leerplan Media GO!

Prijs
€ 12.50
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Dit GO! leerplan Media voor het basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs) wil de praktijk van ICT-integratie, mediawijsheid en het gebruik van media bij muzische vorming in de basisscholen van het GO! ondersteunen en richting geven. Dit leerplan vervangt geen oudere leerplannen maar is een nieuw leerplan. Het concretiseert de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het domein Media van het leergebied Muzische vorming en de leergebiedoverstijgende eindtermen ICT. Omdat de rol van media in onze maatschappij verandert en belangrijker wordt, vragen overheidsinstanties en allerlei organisaties al enkele jaren om meer in te zetten op mediawijsheid in de basisschool (met inbegrip van ICT-competenties). De andere leerplannen bieden aanzetten om hierrond te werken maar gaan niet ver genoeg. In dit leerplan concretiseren we deze aanzetten en vullen we ze aan. We integreren de ICT-competenties en breiden ze uit tot mediacompetenties. Op die manier willen we scholen in staat stellen om de kinderen op te voeden tot kritische mediaconsumenten en -producenten. In dit leerplan vatten we mediacompetenties onder vier rubrieken: * media begrijpen * media gebruiken * communiceren via media * nadenken over het eigen mediagebruik We bundelen dus alle nodige inzichten en vaardigheden met betrekking tot media in één overkoepelend leerplan. We hopen dat de studie en het gebruik van dit leerplan (toekomstige) leerkrachten zal inspireren en ondersteunen om kinderen media te leren begrijpen en gebruiken op een veilige, doelbewuste, efficiënte, kritische en creatieve manier.

Productspecificaties

Auteur(s):
ISBN (print): 9782509027399
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Onderwijs

Leerplan wereldoriëntatie domein techniek

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Leerplan wereldoriëntatie domein natuur

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Leerplan LO GO!

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Leerplan Muzische vorming GO!

Bestel uw printeditie

Lager onderwijs, Secundair onderwijs

23 Oct

Opleiding: Feedback geven aan leerlingen

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 99

Schrijf u in