Menu

Beleidsplanning in lokale besturen

Bestel uw printeditie

Inhoudsopgave

Gemeenten vandaag

De artikelen over meerjarenplanning in het Gemeentedecreet zijn nog niet van kracht. Dat betekent niet dat gemeenten geen planningsverplichtingen op lange termijn hebben. We hebben het dan over het algemeen beleidsprogramma en het meerjarig financieel beleidsplan.
Het algemeen beleidsprogramma
De verplichtingen in verband met het algemeen beleidsprogramma (art. 242bis Nieuwe Gemeentewet) zijn behoorlijk vaag. Er is alleen sprake van een ‘algemeen beleidsprogramma dat minstens de belangrijkste beleidsplannen omvat’. Dat lijkt erop te wijzen dat het vooral om een inhoudelijke beschrijving gaat, zonder de noodzaak van een koppeling aan de financiële effecten van de politieke plannen. Vooruitlopend op wat later verplicht zal worden door het Gemeentedecreet, vraagt de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur om wel vandaag al een link te leggen tussen het inhoudelijke en het financiële.

    [2] Zie Omzendbr

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel uw printeditie

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Mee met de BBC. De beleids- en beheerscyclus voor iedereen (pakket van 20)

Bart Kaesemans

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Omgeving, Personeel, Politiek, Recht, Sociaal beleid & werk

Bestuur & organisatie

Interne controle en audit in lokale besturen

Jan Leroy

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Toekomsten voor duurzame ontwikkeling

Bart Van Moerkerke
Alex Verhoeven

Bestel uw printeditie

Overheidsopdrachten

28 Apr

Opleiding: Valkuilen in de gunningsprocedure

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 145

Schrijf u in