Menu

Beleidsplanning in lokale besturen

Bestel

Inhoudsopgave

Gemeenten vandaag

De artikelen over meerjarenplanning in het Gemeentedecreet zijn nog niet van kracht. Dat betekent niet dat gemeenten geen planningsverplichtingen op lange termijn hebben. We hebben het dan over het algemeen beleidsprogramma en het meerjarig financieel beleidsplan.
Het algemeen beleidsprogramma
De verplichtingen in verband met het algemeen beleidsprogramma (art. 242bis Nieuwe Gemeentewet) zijn behoorlijk vaag. Er is alleen sprake van een ‘algemeen beleidsprogramma dat minstens de belangrijkste beleidsplannen omvat’. Dat lijkt erop te wijzen dat het vooral om een inhoudelijke beschrijving gaat, zonder de noodzaak van een koppeling aan de financiële effecten van de politieke plannen. Vooruitlopend op wat later verplicht zal worden door het Gemeentedecreet, vraagt de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur om wel vandaag al een link te leggen tussen het inhoudelijke en het financiële.

    [2] Zie Omzendbr

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding: kosten, opbrengsten, rechten en verplichtingen

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene Boekhouding: Algemene Inleiding

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal financieel management

Jan Leroy

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene Boekhouding: Passiva

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex Maatschappelijke Dienstverlening | 7de editie

Bestel

Bestuur & organisatie

Artificiële intelligentie voor lokale besturen

Nathalie Dumarey
Rob Heyman
Frederic Heymans
Cora van Leeuwen
Annelien Smets

Bestel