Menu

Afvalbeheer | e-book

Anthony De Proft

2022-02-22

Bestel

Situering van het wetgevend kader

De basis van het afvalstoffenbeleid in België en Vlaanderen is gefundeerd op een aantal Europese richtlijnen en verordeningen2. De belangrijkste richtlijn inzake afval is de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (2008/98/EG) die eind 2008 door het Europees Parlement en de Raad van Europa werd goedgekeurd. Deze richtlijn is een herziening van de oude afvalstoffenrichtlijn (75/442/EG) die al sinds 1975 de basis vormt van het Europese afvalstoffenbeleid. De herziene richtlijn moet ertoe bijdragen dat de EU nog meer een ‘kringloopmaatschappij’ wordt, met de focus op het voorkomen van afval, het hergebruik van producten, het recyclen van stoffen en het gebruik van afvalstoffen als grondstoffen.
De Kaderrichtlijn gaat nu dus meer uit van een integrale kijk op de productketen, in tegenstelling tot vroeger toen de nadruk lag op het beheersen van de nadelige effecten van afvalstoffen. De richtlijn legt ook de basis voor het bewerkstelligen van een circulaire economie.

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Lokaal Afvalbeleid - Wegwijs in de reglementering

Piet Coopman
Lieselot Decalf
Christof Delatter

Bestel

Bestuur & organisatie

Schoonmaakbeheer

Tamara Bruning

Bestel

Bestuur & organisatie

Duurzaam FM

Mieke Pieters

Bestel

Bestuur & organisatie

Technisch gebouwbeheer

Peter Bockstaele

Bestel