Menu

Afvalbeheer

Anthony De Proft

Bekijk

Situering van het wetgevend kader

De basis van het afvalstoffenbeleid in België en Vlaanderen is gefundeerd op een aantal Europese richtlijnen en verordeningen2. De belangrijkste richtlijn inzake afval is de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (2008/98/EG) die eind 2008 door het Europees Parlement en de Raad van Europa werd goedgekeurd. Deze richtlijn is een herziening van de oude afvalstoffenrichtlijn (75/442/EG) die al sinds 1975 de basis vormt van het Europese afvalstoffenbeleid. De herziene richtlijn moet ertoe bijdragen dat de EU nog meer een ‘kringloopmaatschappij’ wordt, met de focus op het voorkomen van afval, het hergebruik van producten, het recyclen van stoffen en het gebruik van afvalstoffen als grondstoffen.
De Kaderrichtlijn gaat nu dus meer uit van een integrale kijk op de productketen, in tegenstelling tot vroeger toen de nadruk lag op het beheersen van de nadelige effecten van afvalstoffen. De richtlijn legt ook de basis voor het bewerkstelligen van een circulaire economie.

Dit artikel verder lezen?

Ook interessant

Bestuur & organisatie

De digitale omgevingsvergunning

Peter Cabus
Michiel Boodts
Paul Van Lindt
Michael Smekens

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Lokaal waterbeleid

Christophe Claeys

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Magazijnbeheer

Jan De Kimpe

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Afvalbeheer voor milieuprofessionals - ed.3

Anthony De Proft

Bestel uw printeditie

Overheidsopdrachten

01 Apr

Opleiding: Hoe maakt u werk van innovatieve overheidsopdrachten?

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 145

Schrijf u in