Menu

Afvalbeheer

Anthony De Proft

Bekijk

Situering van het wetgevend kader

De basis van het afvalstoffenbeleid in België en Vlaanderen is gefundeerd op een aantal Europese richtlijnen en verordeningen2. De belangrijkste richtlijn inzake afval is de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (2008/98/EG) die eind 2008 door het Europees Parlement en de Raad van Europa werd goedgekeurd. Deze richtlijn is een herziening van de oude afvalstoffenrichtlijn (75/442/EG) die al sinds 1975 de basis vormt van het Europese afvalstoffenbeleid. De herziene richtlijn moet ertoe bijdragen dat de EU nog meer een ‘kringloopmaatschappij’ wordt, met de focus op het voorkomen van afval, het hergebruik van producten, het recyclen van stoffen en het gebruik van afvalstoffen als grondstoffen.
De Kaderrichtlijn gaat nu dus meer uit van een integrale kijk op de productketen, in tegenstelling tot vroeger toen de nadruk lag op het beheersen van de nadelige effecten van afvalstoffen. De richtlijn legt ook de basis voor het bewerkstelligen van een circulaire economie.

Dit artikel verder lezen?

Ook interessant

Omgeving

Afvalbeheer voor milieuprofessionals - ed.3

Anthony De Proft

Bestel uw printeditie

Omgeving

Mobiliteit

Gunter Gonnissen

Bestel uw printeditie

Omgeving

Lokaal Afvalbeleid-Wegwijs in de reglementering

Piet Coopman
Lieselot Decalf
Christof Delatter

Bestel uw printeditie

Omgeving

Goed Wonen Inspiratieboek

Bestel uw printeditie

Omgeving

Lokaal waterbeleid

Christophe Claeys

Bestel uw printeditie