Menu

Code Nutswerken

Christophe Claeys

Bestel uw printeditie

- (Aanvraag) Signalisatie van werken

De aannemer van het nutsbedrijf / de opdrachtgever legt zijn signalisatieplan (met omleidingen indien van toepassing) ter goedkeuring voor bij de politie van de gemeente of de gemeente. De gemeente/politie antwoordt binnen de maand nadat de signalisatie-aanvraag werd ingediend in het geval van werken van categorie 1 en 2 en specifieke werken (met uitzondering van klantaansluitingen). In het geval van categorie 3 werken met verkeershinder en in het geval van klantaansluitingen antwoordt de gemeente binnen de vijf werkdagen nadat de signalisatie-aanvraag werd ingediend.

De signalisatie aanvraag mag parallel ingediend worden met de vraag* voor het werk. Voor signalisatieaanvragen waarvoor de urgentie wordt vermeld in de vraag*, houdt de gemeente de beoordelingsperiode zo kort mogelijk.

  • De aanvraag vermeldt o.a. ook:
  • De naam van de opdrachtgever
  • Het dossiernummer van de opdrachtgever
  • de naam van de verantwoordelijke voor de aangebrach

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel uw printeditie

Ook interessant