Menu

Burger en bestuur - 8ste ed.

Een introductie tot een complexe verhouding

door Frankie Schram

Prijs
€ 64.00
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

De overheid heeft met haar burgers naast een rechtsverhouding ook een sociale verhouding. De burger is de probleemdetector, de gesprekspartner, de monitor, de ideeënleverancier, de medebeheerder en de corrector van het beleid. De laatste decennia is de burger steeds mondiger geworden, wat heeft geleid tot een democratisch, transparant beleid met oog op een goed evenwicht tussen het belang van het individu en de samenleving in haar geheel. Toch lijkt de burger, ondanks alle inspanningen, steeds cynischer tegenover het beleid en aarzelt hij niet om zijn mening te ventileren. Elke burger behagen en ondertussen een beleid uitbouwen waar de hele samenleving baat bij heeft, is ongetwijfeld een utopie. Zelfs degelijk besturen zodat de balans niet overslaat is geen sinecure, zoals proefondervindelijk bewezen is tijdens de laatste jaren. Met deze achtste editie werd het boek opnieuw aanzienlijk bijgewerkt. Een nieuw hoofdstuk over inspraak, participatie, interactief beleid en coproductie is toegevoegd. Er werd opnieuw rekening gehouden met de meest recente literatuur en de meest recente evoluties. Een integrale aanpak Af en toe is het misschien een goed idee om even afstand te nemen en u de tijd te gunnen om het hele plaatje te bekijken. Hoe zit de complexe relatie tussen burger en bestuur eigenlijk in elkaar? Hoe groot is het maatschappelijke draagvlak voor de regelgeving waar u mee bezig bent? Hoe empathisch communiceert u? Leidt meer transparantie altijd tot een betere kwaliteit van democratische controle? Hoe past een overheid de algemene beginselen van behoorlijk bestuur toe bij het voorbereiden en het nemen van een besluit, terwijl haar vrijheid van handelen beperkt is? En last but not least: hoe interpreteert de overheid de signalen van de burger in haar streven naar optimale dienstverlening? Een essentieel boek voor al wie betrokken is bij het maatschappelijke debat Of u politicus, ambtenaar, journalist dan wel een vertegenwoordiger van het middenveld of simpelweg een geëngageerd burger bent, dit boek zal u ongetwijfeld helpen het functioneren van een democratische rechtsstaat beter te begrijpen.

Over de auteur(s)

FS

Frankie Schram

Frankie Schram is professor aan het KU Leuven Instituut voor de Overheid, faculteit Sociale Wetenschappen , professor bestuursrecht aan de Antwerp Management School (AMS) en gastprofessor aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen. Hij is verder lid en secretaris van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, lid en secretaris van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, beide met zetel in de FOD Binnenlandse Zaken, en plaatsvervangend lid van de Vlaamse Toezichtcommissie van het bestuurlijke elektronische gegevensverkeer.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Frankie Schram
ISBN (print): 978-2-509-03086-3
Formaat: 160x240mm
Aantal pagina’s: 748
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Recht

Zwijgen en spreken binnen een overheidscontext

Frankie Schram

Bestel uw printeditie

Recht

E-government in het federale België

Dirk De Bot

Bestel uw printeditie

Recht

De federale openbaarheidswetgeving: een introductie

Frankie Schram

Bestel uw printeditie

Recht

Naar bemiddeling in bestuurszaken?

Frankie Schram

Bestel uw printeditie

Recht

Hergebruik overheidsinformatie

Frankie Schram

Bestel uw printeditie